Zainteresowany? Nie zwlekaj i zadzwoń!

tel. 797 909 858

Szkolenia 30h

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE G1 - KURS SEEP 1KV.

kurs sep

Uprawnienia energetyczne G1: zapraszamy na 30-godzinny kurs SEEP 1 kV

Myślisz nad tym, aby podnieść swoje kwalifikacje lub zyskać bardzo atrakcyjny zawód, ale masz mało wolnego czasu? Specjalnie z myślą o takich osobach przygotowaliśmy 30-godzinny kurs SEEP w grupie G1 do 1 kV. Ten kurs elektryka znakomicie przygotowuje do egzaminu państwowego i tym samym zdobycia uprawnień energetycznych.

Szkolenie 30h elektryka: czy to propozycja dla Ciebie?

Prezentowany kurs SEEP szczególnie polecamy wszystkim kandydatom, którzy chcą realnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Uczestnikiem tego szkolenia SEEP może być każda osoba chcąca wykonywać zawód elektryka lub już wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Udział w tym kursie SEEP to doskonała inwestycja w siebie lub swojego pracownika. Bardzo polecamy to przedsiębiorcom, którzy chcą podnieść kwalifikacje członków zespołu, ale w ciągu roku nie mogą sobie pozwolić na oddelegowanie pracowników. Sezon urlopowy nadaje się do tego idealnie.

Szkolenie 30h elektryka jest również bardzo ciekawą propozycją dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży energetycznej, które realizują zlecenia osobiście i chcą w krótkim czasie zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Wystarczy tylko 30 godzin, aby doskonale przygotować się do zdania egzaminu państwowego i tym samym uzyskać uprawnienia energetyczne.

Czego wymagamy od kandydatów?

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu SEEP w grupie G1 do 1 kV, muszą być pełnoletnie (wymagane ukończenie 18. roku życia na dzień rozpoczęcia kursu SEEP) oraz mieć wykształcenie do najmniej podstawowe. Ponadto radzimy pamiętać, że nasze kursy energetyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, stąd nie warto zwlekać z zarezerwowaniem dla siebie miejsca.

Szkolenie 30h energetyczne: korzyści dla uczestnika

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV. Po ukończeniu szkolenia dotyczącego uprawnień energetycznych do 1 kV, słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Po zdanym egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, absolwent kursu otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne. Zyskuje zatem stosowne uprawnienia energetyczne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, których ważność trwa 5 lat.

Warto wiedzieć

Po 5 latach uprawnienia energetyczne wymagają przedłużenia. W tym celu należy się ponownie zapisać na kurs SEEP i przystąpić do egzaminu SEEP.

Jak długo trwa szkolenie kurs elektryka?

Prezentowane szkolenie SEEP w grupie G1 do 1 kV jest organizowane w wybrane weekendy, dzięki czemu uczestnicy nie muszą brać wolnego w pracy – sprawdź terminarz. Czas trwania tego kursu SEEP to 30 godzin, z czego 16 godzin przypada na zajęcia teoretyczne, a 14 godzin na zajęcia praktyczne.

Bardzo dbamy o to, aby nasze szkolenia SEEP były wartościowe dla uczestników, a jednocześnie interesujące i nastawione na przekazywanie wiedzy, która z pewnością będzie przydatna już w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Przede wszystkim stawiamy na perfekcyjne przygotowanie kandydatów do egzaminu SEEP, o czym najlepiej świadczą znakomite wyniki zdawalności.

Ile kosztuje szkolenie SEEP G1 do 1 kV?

Koszt szkolenia to zaledwie 550 złotych brutto. Aby uzyskać uprawnienia energetyczne, należy przystąpić do egzaminu państwowego. Sprawdź koszt egzaminu.

W cenę kursu energetycznego wliczone są świadczenia dla uczestników, w tym:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne,
 • zajęcia praktyczne w specjalnie przygotowanej sali,
 • zespół doświadczonych wykładowców,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • poczęstunek: (kawa, herbata, ciastka).

Tematyka szkolenia SEEP w grupie G1 do 1 kV

 1. Podstawy Elektrotechniki. 1h
 2. Rodzaje urządzeń elektroenergetycznych: 4h
  • maszyny elektryczne,
  • transformatory,
  • sieci elektroenergetyczne,
  • aparatura rozdzielcza,
  • urządzenia prostownicze, przekształtniki, falowniki,
  • aparatura sterownicza, zabezpieczeniowa, sygnalizacyjna, pomiarowa.
 3. Układy sieci. 1h
 4. Instalacje w budynkach. 1h
 5. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej. 1,5h
 6. Ochrona odgromowa i przepięciowa. 1h
 7. Podstawowe akty prawne dotyczące elektroenergetyki. 1h
 8. Zasady organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 1h
 9. Dokumentacja eksploatacyjna. 0,5h
 10. Badania, kontrole, pomiary urządzeń elektroenergetycznych. 1h
 11. Sprzęt dielektryczny i izolacyjny. 0,5h
 12. Działanie prądu na organizm ludzki, warunki środowiskowe, 0,5h
 13. Postępowanie w stanach awaryjnych, w przypadku pożaru, porażenia prądem elektrycznym. 1h
 14. Nowe zagadnienia związane z samochodami elektrycznymi, hybrydowymi, urządzeniami fotowoltaiki. 1h

Egzamin SEEP po ukończeniu kursu energetycznego

Po zakończeniu kursu SEEP kandydat przystępuje do egzaminu ustnego przed Komisją Kwalifikacyjną. Nie ma się czego bać: bardzo dbamy o to, aby egzamin SEEP przebiegał w przyjaznej, bezstresowej atmosferze, a wysoka jakość przeprowadzonego kursu praktycznie gwarantuje kandydatowi dobre przygotowanie merytoryczne. Bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia energetyczne.

Co musi wiedzieć kandydat przystępujący do egzaminu SEEP?

Poniżej podajemy zakres wiedzy wymaganej od kandydata. Weryfikowana jest znajomość:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Chcesz wziąć udział w naszym szkoleniu 30h, kursie energetycznym w grupie G1 do 1 kV? Skontaktuj się z nami w wygodnej dla siebie formie. Jeśli masz dodatkowe pytania, zostaw kontakt do siebie, a nasz konsultant oddzwoni natychmiast po wpłynięciu zgłoszenia.

Sprawdź terminy szkoleń SEEP