Uprawnienia cieplne G2

Online
1 kwietnia
09:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 349zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
2 kwietnia
09:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 349zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
3 kwietnia
09:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 349zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
3 kwietnia
16:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 349zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
4 kwietnia
09:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 349zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dla kogo szkolenia cieplne G2?

uprawnienia sep grupa 2

Uprawnienia cieplne G2: postaw na sprawdzony kurs SEEP!

Zdobycie uprawnień cieplnych (G2) jest równoznaczne z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. W bardzo konkurencyjnej branży energetycznej nie brakuje pracy dla wykwalifikowanych specjalistów, od których wymaga się nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEEP na uprawnienia cieplne. To szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenia SEEP G2: komu polecamy ten wybór?

Każdemu, kto chce poprawić swoją sytuację na rynku pracy zdobywając bardzo poszukiwane umiejętności. Kursy energetyczne, które poprzedzają egzamin SEEP na uprawnienia cieplne (G2), są przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Standardowo korzystają z nich firmy inwestujące w zwiększenie kompetencji swoich kadr.

Szkolenia SEEP G2 to naturalny wybór dla każdej osoby wykonującej zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w szczególności dla:

 • Palaczy kotłów
 • Serwisantów
 • Instalatorów
 • Monterów

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:

  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Dlaczego nasze kursy energetyczne to najlepszy wybór?

Stawiamy na łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, dzięki czemu każda osoba biorąca udział w szkoleniu SEEP G2 zostaje optymalnie przygotowana do zdania egzaminu SEEP. Bardzo dużym atutem naszych kursów energetycznych jest to, że trwają one zaledwie 1 dzień. Tym samym pracodawcy nie muszą „tracić” pracowników na dłużej, dzięki czemu nie dochodzi do dezorganizacji pracy w firmie.

Warto wiedzieć!

W ciągu jednego dnia można zdobyć uprawnienia energetyczne nie tylko w grupie G2, ale także G1 (kurs elektryka) oraz G3 (gazowe).

Celem szkolenia SEEP G2 jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie zarówno eksploatacji (E), jak i dozoru (D). 

Nasze kursy energetyczne cieszą się bardzo dużym poważaniem w branży i popularnością wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym fakt, iż firmy, które rozpoczęły z nami współpracę w ramach kursów i egzaminów SEEP, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników, korzystając przy tym z bardzo korzystnych cen.

Zakres szkolenia SEEP G2

Osoby biorące udział w kursie SEEP w grupie G2 zyskają wiedzę z poniższych zakresów tematycznych:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym 
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW 
 5. Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW 
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW 
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg 
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji 

Egzamin SEEP w grupie G2: jak przebiega?

Bardzo dbamy o to, aby egzamin ustny, który jest następstwem ukończenia kursu energetycznego G2, przebiegał w przyjaznej atmosferze. W połączeniu z wysoką jakością merytoryczną zajęć, daje to znakomite wyniki zdawalności.

Bezpośrednio po szkoleniu SEEP w grupie G2 kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji.

Warto wiedzieć

Uprawnienia energetyczne w grupie G2 są przyznawane na 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do szkolenia SEEP i zdając egzamin SEEP.


Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 16:00


 

 

 

Czego dowie się uczestnik kursu SEEP w grupie G2?

W przypadku osób przystępujących do egzaminu SEEP z eksploatacji urządzeń, będzie to wiedza z zakresu: 

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, 
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Z kolei osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu SEEP z dozoru urządzeń, podczas naszego kursu energetycznego zdobędą wiedzę z zakresu:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

Bezkonkurencyjne warunki

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się nie tylko bardzo wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem do egzaminu SEEP, ale także korzystną ceną. W przypadku zapisania się na 2 lub 3 grupy uprawnień energetycznych, koszt szkolenia jest w cenie jednego!

Szkolenia SEEP dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy w całej Polsce. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wysłać na kurs energetyczny 1 lub 2 pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia otwarte organizowane w ponad 19 miastach.

 

Sprawdź terminy szkoleń SEEP