Uprawnienia Energetyczne Cieplne SEP G2. Kurs, Szkolenie Online - EKCK
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - Uprawnienia energetyczne, cieplne SEP G2 - Kurs

Uprawnienia energetyczne, cieplne SEP G2

Dla kogo szkolenia cieplne G2?

Zdobycie uprawnień cieplnych (G2) jest równoznaczne z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. W bardzo konkurencyjnej branży energetycznej nie brakuje pracy dla wykwalifikowanych specjalistów, od których wymaga się nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEP na uprawnienia cieplne. To szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenia dla klientów indywidualnych Online Zapisz się online
Szkolenia dla firm Online i stacjonarnie Skontaktuj się z nami

Szkolenia SEP G2: komu polecamy ten wybór?

Każdemu, kto chce poprawić swoją sytuację na rynku pracy zdobywając bardzo poszukiwane umiejętności. Kursy energetyczne, które poprzedzają egzamin SEP na uprawnienia cieplne (G2), są przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Standardowo korzystają z nich firmy inwestujące w zwiększenie kompetencji swoich kadr.

Szkolenia SEP G2 to naturalny wybór dla każdej osoby wykonującej zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w szczególności dla:

Palaczy kotłów
Serwisantów
Instalatorów
Monterów

Wymagania stawiane kandydatom

Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),

Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Dlaczego nasze kursy energetyczne to najlepszy wybór?

Stawiamy na łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, dzięki czemu każda osoba biorąca udział w szkoleniu SEP G2 zostaje optymalnie przygotowana do zdania egzaminu SEP. Bardzo dużym atutem naszych kursów energetycznych jest to, że trwają one zaledwie 1 dzień. Tym samym pracodawcy nie muszą „tracić” pracowników na dłużej, dzięki czemu nie dochodzi do dezorganizacji pracy w firmie.

Warto wiedzieć

W ciągu jednego dnia można zdobyć uprawnienia energetyczne nie tylko w grupie G2, ale także G1 (kurs elektryka) oraz G3 (gazowe). Celem szkolenia SEP G2 jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie zarówno eksploatacji (E), jak i dozoru (D). Nasze kursy energetyczne cieszą się bardzo dużym poważaniem w branży i popularnością wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym fakt, iż firmy, które rozpoczęły z nami współpracę w ramach kursów i egzaminów SEP, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników, korzystając przy tym z bardzo korzystnych cen.

Zakres szkolenia SEP G2

Osoby biorące udział w kursie SEP w grupie G2 zyskają wiedzę z poniższych zakresów tematycznych:

Egzamin SEP w grupie G2: jak przebiega?

Bardzo dbamy o to, aby egzamin ustny, który jest następstwem ukończenia kursu energetycznego G2, przebiegał w przyjaznej atmosferze. W połączeniu z wysoką jakością merytoryczną zajęć, daje to znakomite wyniki zdawalności.

Bezpośrednio po szkoleniu SEP w grupie G2 kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji.

Warto wiedzieć

Uprawnienia energetyczne w grupie G2 są przyznawane na 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do szkolenia SEP i zdając egzamin SEP.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

573 371 278 32 411 08 40 biuro@ekck.pl

Obsługa firm
Szkolenia zamknięte

Wojciech Zamojski

Dyrektor Operacyjny

w.zamojski@ekck.pl

Czego dowie się uczestnik kursu SEP w grupie G2?

W przypadku osób przystępujących do egzaminu SEP z eksploatacji urządzeń, będzie to wiedza z zakresu:

zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci

zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Z kolei osoby przystępujące do egzaminu SEP G1 z dozoru urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Bezkonkurencyjne warunki

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się nie tylko bardzo wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem do egzaminu SEP, ale także korzystną ceną. W przypadku zapisania się na 2 lub 3 grupy uprawnień energetycznych, koszt szkolenia jest w cenie jednego!

Szkolenia SEP dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy w całej Polsce. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wysłać na kurs energetyczny 1 lub 2 pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia otwarte organizowane w ponad 19 miastach.