Uprawnienia Energetyczne SEP G1 do 1kv. Kurs, Szkolenie Online - EKCK
Zadzwoń 797 909 858

Strona główna - Uprawnienia elektryczne SEP G1 do 1kv - Kurs

Uprawnienia elektryczne SEP G1 do 1kv

Dla kogo szkolenia elektryczne G1?

Kurs elektryka to oczywisty wybór dla każdego profesjonalisty, który na co dzień zajmuje się eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Oferujemy szkolenia SEP, które doskonale przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne grupy G1.

Szkolenia dla klientów indywidualnych Online Zapisz się online
Szkolenia dla firm Online i stacjonarnie Skontaktuj się z nami

Kurs SEP G1: dla kogo?

Uprawnienia energetyczne są praktycznie niezbędne dla osób, które są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą w branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Nasz kurs SEP dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Najchętniej korzystają z niego przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Kurs elektryka organizujemy dla osób starających się o uprawnienia SEP po raz pierwszy, jak również dla tych, które muszą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa).

Prezentowany kurs energetyczny przygotowuje do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

Prezentowany kurs energetyczny przygotowuje do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

Obsługi

Konserwacji

Remontów

Montażu

Uprawnień kontrolno-pomiarowych

Jest to uzależnione od wiedzy oraz doświadczenia kandydatów.

Wymagania stawiane kandydatom

Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),

Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Z nami łatwiej zdobędziesz uprawnienia SEP G1

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, przy czym stawiamy na skondensowane przekazywanie konkretnej wiedzy w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do egzaminu SEP. Nasi instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń SEP, co przekłada się również na wysokie tempo kursów.

Warto wiedzieć

Nasze kursy energetyczne umożliwiają zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3) w ciągu jednego dnia. To olbrzymia oszczędność czasu zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W ramach kursu energetycznego SEP G1 przygotowujemy uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D). Kurs elektryka trwa tylko jeden dzień.

Zakres tematyczny szkolenia SEP G1

Poniżej znajdziesz zagadnienia, jakie podejmujemy podczas kursu elektryka przygotowującego do egzaminu energetycznego SEP G1:

Przebieg egzaminu SEP G1

Od razu po zakończeniu kursu elektryka kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem uprawnień energetycznych. Dbamy o to, aby egzaminy SEP przebiegały w przyjaznej atmosferze, co w połączeniu z bardzo dobrym przygotowaniem kandydatów przekłada się na wysokie wyniki zdawalności.

Czym są uprawnienia SEP do 1 kV?

Od razu po zakończeniu kursu elektryka kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem uprawnień energetycznych. Dbamy o to, aby egzaminy SEP przebiegały w przyjaznej atmosferze, co w połączeniu z bardzo dobrym przygotowaniem kandydatów przekłada się na wysokie wyniki zdawalności.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

573 371 278 797 909 858 biuro@ekck.pl

Obsługa firm
Szkolenia zamknięte

Wojciech Zamojski

Dyrektor Operacyjny

w.zamojski@ekck.pl

Co trzeba wiedzieć, aby móc zdać egzamin SEP G1?

Kandydat przystępujący do egzaminu SEP G1 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Z kolei osoby przystępujące do egzaminu SEP G1 z dozoru urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

Najkorzystniejsze warunki na rynku

Szkolenia SEP na uprawnienia energetyczne dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy na terenie całego kraju. W przypadku, gdy w kursie elektryka ma wziąć udział tylko jedna lub dwie osoby, proponujemy szkolenia otwarte przeprowadzane w ponad 19 miastach w Polsce.

Nasz kurs SEP idealnie wpisuje się w potrzeby pracodawców, ponieważ przebiega bardzo szybko, a do tego gwarantuje doskonałe przygotowanie kandydatów do egzaminu. Dodatkowo zapewniamy bardzo korzystne warunki: przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt całego szkolenia jest w cenie jednego!