Zainteresowany? Nie zwlekaj i zadzwoń!

tel. 797 909 858

Uprawnienia elektryczne G1

Dla kogo szkolenia elektryczne G1?

Uprawnienia elektryczne G1: szkolenie SEP z bardzo wysokim wynikiem zdawalności!

Kurs elektryka to oczywisty wybór dla każdego profesjonalisty, który na co dzień zajmuje się eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Oferujemy szkolenia SEP, które doskonale przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne grupy G1.

Kurs SEP G1: dla kogo?

Uprawnienia energetyczne są praktycznie niezbędne dla osób, które są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą w branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Nasz kurs SEP dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Najchętniej korzystają z niego przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Kurs elektryka organizujemy dla osób starających się o uprawnienia SEP po raz pierwszy, jak również dla tych, które muszą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa).

Prezentowany kurs energetyczny przygotowuje do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

 • Obsługi
 • Konserwacji
 • Remontów
 • Montażu
 • Uprawnień kontrolno-pomiarowych

Jest to uzależnione od wiedzy oraz doświadczenia kandydatów.

Kto może wziąć udział w kursie energetycznym SEP G1?

Istnieją dwa podstawowe kryteria, po których spełnieniu w szkoleniu SEP G1 może wziąć udział każdy kandydat. Mowa o:

 • Pełnoletność – uczestnik kursu elektryka musi mieć skończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia SEP G1.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.

Z nami łatwiej zdobędziesz uprawnienia SEP G1

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, przy czym stawiamy na skondensowane przekazywanie konkretnej wiedzy w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do egzaminu SEP. Nasi instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń SEP, co przekłada się również na wysokie tempo kursów.

Warto wiedzieć

Nasze kursy energetyczne umożliwiają zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3) w ciągu jednego dnia. To olbrzymia oszczędność czasu zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

W ramach kursu energetycznego SEP G1 przygotowujemy uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D). Kurs elektryka trwa tylko jeden dzień.

Zakres tematyczny szkolenia SEP G1

Poniżej znajdziesz zagadnienia, jakie podejmujemy podczas kursu elektryka przygotowującego do egzaminu energetycznego SEP G1:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 
 5. Urządzenia elektrotermiczne
 6. Urządzenia do elektrolizy 
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 
 8. Elektryczna sieć trakcyjna 
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji 

Przebieg egzaminu SEP G1

Od razu po zakończeniu kursu elektryka kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem uprawnień energetycznych. Dbamy o to, aby egzaminy SEP przebiegały w przyjaznej atmosferze, co w połączeniu z bardzo dobrym przygotowaniem kandydatów przekłada się na wysokie wyniki zdawalności.

 
Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 16:00

 

 

 

 

Co trzeba wiedzieć, aby móc zdać egzamin SEP G1?

Kandydat przystępujący do egzaminu SEP G1 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

Z kolei osoby przystępujące do egzaminu SEP G1 z eksploatacji urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci, 
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, 
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Najkorzystniejsze warunki na rynku

Szkolenia SEP na uprawnienia energetyczne dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy na terenie całego kraju. W przypadku, gdy w kursie elektryka ma wziąć udział tylko jedna lub dwie osoby, proponujemy szkolenia otwarte przeprowadzane w ponad 19 miastach w Polsce.

Nasz kurs SEP idealnie wpisuje się w potrzeby pracodawców, ponieważ przebiega bardzo szybko, a do tego gwarantuje doskonałe przygotowanie kandydatów do egzaminu. Dodatkowo zapewniamy bardzo korzystne warunki: przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt całego szkolenia jest w cenie jednego!

 

Sprawdź terminy szkoleń SEP