Polityka prywatności
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady Ochrony Danych Osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych w Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 21

Inspektorem ochrony danych osobowych jest upoważniony przedstawiciel Krajowego Centrum Kształcenia Sp. z o.o

W sprawach dotyczących Pana/Pani/Państwa danych można wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe w następujących celem:

Nadmieniamy, że uzasadnionym interesem jest możliwość przedstawienia Panu/Pani/Państwu informacji o naszych usługach, między innymi przedstawienia ofert;

Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi są między innymi:

Informujemy ponadto, iż Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy szkolenia, administrator - jako organizator szkolenia - jest obowiązany do spełnienia wszelkich wymogów związanych ze szkoleniem, egzaminem i wydaniem stosownych uprawnień i w tym celu konieczne jest używanie Pana/Pani/Państwa danych osobowych. Mogą one być w tym celu łączone z informacjami o Pana/Pani/Państwa sytuacji ekonomicznej, w tym historii spłat Pana/Pani/Państwa zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Pana/Pani/Państwa potencjalnych potrzeb lub oczekiwań, z zachowaniem zasady ochrony Pana/Pani/Państwa dobra i interesów.

Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych mogą być:

Przysługują Panu/Pani/Państwu niżej opisane prawa:

Jeżeli przetwarzamy dane za Pana/Pani/Państwa zgodą – ma Pan/Pani/Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;

Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody – przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;

W sferze obrotu danymi osobowymi służy Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu i otrzymaniu uprawnień. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi ich otrzymanie i podjęcie szkolenia.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.