Uprawnienia Gazowe, Energetyczne SEP G3. Kurs, Szkolenie Online - EKCK
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - Uprawnienia gazowe SEP G3 - Kurs

Uprawnienia gazowe SEP G3

Dla kogo szkolenia gazowe G3?

Uprawnienia gazowe G3 można zdobyć po odbyciu szkolenia SEP. To naturalny krok w rozwoju zawodowym dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Nasz kurs SEP perfekcyjnie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego, którego zaliczenie jest równoznaczne ze zdobyciem wartościowego uprawnienia energetycznego.

Szkolenia dla klientów indywidualnych Online Zapisz się online
Szkolenia dla firm Online i stacjonarnie Skontaktuj się z nami

Kurs SEP na uprawnienia gazowe G3: dla kogo?

Uprawnienia gazowe są praktycznie niezbędne wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w szeroko rozumianej branży energetycznej i chcą podnieść swoje kwalifikacje, by tym samym umocnić własną pozycję na rynku pracy. Ten kurs SEP polecamy także przedsiębiorcom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Nasze szkolenia SEP dedykujemy również osobom, które muszą odnowić uprawnienia gazowe – przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba to robić co 5 lat. Warto przy tym wiedzieć, że komisja państwowa egzaminująca kandydatów, przyznaje uprawnienia gazowe G3 w czterech obszarach (jest to uzależnione od wiedzy oraz doświadczenia uczestników naszego szkolenia SEP):

Obsługi
Konserwacji
Remontów
Montażu

Wymagania stawiane kandydatom

Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),

Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Dlaczego warto zapisać się na nasze szkolenie SEP?

Przede wszystkim stawiamy na treściwe przekazywanie wiedzy, dzięki czemu nasz kurs SEP trwa zaledwie jeden dzień. To oznacza, że ambitni kursanci w ciągu jednego dnia mogą uzyskać uprawnienia gazowe nie tylko z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych, ale także ukończyć kurs elektryka (G1) oraz zdobyć uprawnienia energetyczne G2 (cieplne).

Osiągamy bardzo dobre wyniki zdawalności, a więc gwarantujemy doskonałe przygotowanie kursantów do egzaminu SEP przeprowadzanego przez komisję państwową. Sam egzamin SEP przebiega w przyjaznej atmosferze, z akcentem na zredukowanie stresu u kandydatów. Pozwala to zaprezentować zdobytą wiedzę i potwierdzić merytoryczne przygotowanie do uzyskania stosownych uprawnień energetycznych.

Warto wiedzieć

Nasz kurs SEP przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego zarówno w zakresie eksploatacji (E), jak i dozoru (D). Zdanie egzaminu SEP jest równoznaczne z uzyskaniem stosownych uprawnień energetycznych, których ważność wynosi 5 lat. Po tym czasie oczywiście ponownie zapraszamy na kurs SEP Krajowego Centrum Kształcenia!

Zakres tematyczny szkolenia SEP G3

Egzamin SEP G3: jak przebiega?

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia SEP, Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi egzamin ustny, po którego zaliczeniu uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Jest to równoznaczne z tym, że kandydat zdobywa uprawnienia gazowe. Podkreślamy, że bardzo wysoka jakość prowadzonych kursów ma bezpośrednie przełożenie na wysoką zdawalność.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

573 371 278 32 411 08 40 biuro@ekck.pl

Obsługa firm
Szkolenia zamknięte

Wojciech Zamojski

Dyrektor Operacyjny

w.zamojski@ekck.pl

Jaka wiedza jest wymagana na egzaminie SEP G3?

Każdy kandydat po ukończeniu naszego kursu SEP z eksploatacji urządzeń gazowych, będzie mieć wiedzę z zakresu:

zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci

zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Przygotowanie do egzaminu SEP z dozoru urządzeń gazowych polega na przekazaniu kandydatowi wiedzy z zakresu:

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Korzystna oferta dla każdego

Nasze szkolenia SEP G3 to idealne rozwiązanie dla firm. Przedsiębiorcy mogą zlecić nam profesjonalne przeszkolenie pracowników w bardzo atrakcyjnej cenie oraz w krótkim czasie. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt szkolenia jest w cenie jednego! Szkolenia zamknięte przeprowadzamy na terenie całego kraju dla grup zorganizowanych powyżej 5 osób. Oferujemy również otwarte szkolenia SEP organizowane w ponad 19 miastach, które są najlepszym wyborem w sytuacji, gdy przeszkolenia wymaga 1 lub 2 pracowników.