Opinie | Katowice - EKCK
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - Opinie

Opinie naszych klientów

Dziękujemy za przeprowadzone szkolenia i egzaminy w zakresie G1, G2, G3, które odbyło się w trybie stacjonarnym w siedzibie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Odbyły się w warunkach bezpiecznych w czasie panującej pandemii. Spełniło nasze oczekiwania, pogłębiło i utrwaliło wiedzę z wielu zagadnień technicznych. Dziękujemy za sprawną organizację. Będziemy rekomendować i polecać na przyszłość Krajowe Centrum Kształcenia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów.
Teatr Wielki-Opera Narodowa
Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych z przyjemnością udziela referencji firmie Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o., która przeprowadziła w roku 2020 dla naszych pracowników szkolenie energetyczne z zakresu G1 wraz z egzaminami z eksploatacji i dozoru. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia odbyły się zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem szkolenia. Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z firmą Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Firma Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie energetyczne wraz z egzaminami dla pracowników Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w ramach ogłoszonego przetargu przez PGE Energia Ciepła S.A. Szkolenia i egzaminy obejmowały zakres grup: G1, G2, G3. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny. Trener potrafił dostosować program do potrzeb grupy szkoleniowej. Zajęcia i egzaminy odbyły się online, zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenia. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad szkoleniem reagowały na konieczne zmiany kompetentnie i dynamicznie. W związku z powyższym polecamy firmę Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. jako sprawdzonego partnera w zakresie kompleksowego przeprowadzenia szkoleń i egzaminów.
PGE Energia Ciepła S.A. - Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalne oraz rzeczowe przeprowadzenie szkolenia przygotowującego oraz egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, które odbyło się w dniach 4 oraz 14 września 2020 r. w Rzeszowie. Profesjonalizm, zaangażowanie, kompetencje zawodowe, starannie przygotowany program szkolenia spełnił oczekiwania uczestników oraz zrealizował cel, jakim było poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. Nabyte umiejętności niewątpliwie zostaną skutecznie wykorzystane w dalszej służbie/pracy. Jeszcze raz dziękuję, mając nadzieję na dalszą współpracę.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Zbigniew Sowa
Szkolenia zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia realizowane były zgodnie z założeniami programowymi i odbywały się w wyznaczonych terminach. Dotychczasową współpracę z Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o.o. oceniamy pozytywnie i polecamy jako rzetelnego i solidnego partnera.
Moto-Profil Sp. z o. o.
KLIMOR Sp. z o.o. wyraża pozytywną opinię na temat współpracy z firmą Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie organizacji szkoleń. Kursy charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach. Kwalifikacje kadry szkolącej i sposób organizacji pozwalają na pozytywną ocenę świadczonych usług. Wyrażamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie nadal układać się w sposób pomyślny i satysfakcjonujący dla obu stron.
KLIMOR Sp. z o.o.
W podziękowaniu za współpracę z Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o.o. w zakresie szkoleń energetycznych G1/G2/G3 - mamy przyjemność wyrazić swoje uznanie i zadowolenie, z bardzo wysokiej jakości obsługi i profesjonalnego podejścia do klienta. Na każdym etapie organizacji szkoleń mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo, rzetelne informacje, wszelką pomoc oraz miłą i życzliwą obsługę. Szkolenia i egzaminy zostały przeprowadzone w uzgodnionym terminie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, przez doświadczonych trenerów, dzięki czemu wszyscy pracownicy podnieśli swoje kompetencje i uzyskali niezbędną wiedzę potrzebną w wykonywaniu codziennych obowiązków. Zdecydowanie polecamy Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego partnera, wykonującego swoją pracę z pasją i pełnym zaangażowaniem. W zakresie realizacji szkoleń, to zdecydowanie najlepszy wybór.
ICS Industrial Combustion Systems S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje, że firma Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie pod nazwą: „Szkolenie energetyczne G1/G2/G3” wraz z egzaminami na uprawnienia dla pracowników Przedsiębiorstwa. Szkolenie odbyło się w terminie 11.03.2020 r. Przeszkolone zostały 32 osoby. Przeprowadzono 73 egzaminy. Usługa została wykonana terminowo oraz zgodnie z zamówieniem. Jednostka zapewniła bardzo dobre warunki szkolenia oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Szkolenie przygotowane było profesjonalnie i rzetelnie, prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. W świetle pozytywnej oceny firmę Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. możemy rekomendować jako kompetentną i zdolną organizacyjnie do profesjonalnej realizacji szkoleń oraz partnera w realizacji projektów systemowych. Szkolenie realizowane było w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim
Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziło szkolenie energetyczne wraz z egzaminami dla pracowników Inżynierii Rzeszów S.A. Szkolenia i egzaminy obejmowały zakres grup: G1, G2, G3. Przeprowadzono 94 egzaminy eksploatacyjne i dozorowe. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny. Trener potrafił dostosować program do potrzeb grupy szkoleniowej. Zajęcia odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenia. Od początku naszej współpracy Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. dało się poznać jako solidny i rzeczowy partner, którego wyróżnia elastyczność i doskonała komunikacja. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. jako sprawdzonego partnera w zakresie kompleksowego przeprowadzenia szkoleń i egzaminów.
Inżynieria Rzeszów S.A.
Zignago Vetro Polska SA uprzejmie informuje, że firma Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenia energetyczne dla 119 osób i 182 egzaminy. Szkolenia i egzaminy obejmowały zakres grup: G1, G2, G3. Szkolenie zostało przeprowadzone w siedziby naszej firmy, w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia odbywały się planowo, zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem szkolenia. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad szkoleniem reagowały na konieczne zmiany kompetentnie i dynamicznie. W świetle pozytywnej oceny firmę Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. możemy rekomendować jako niezawodnego i zdolnego organizacyjnie partnera do kompleksowego przeprowadzenia szkoleń i egzaminów.
Zignago Vetro Polska SA
W podziękowaniu za współpracę z Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o. o. w zakresie szkoleń energetycznych G1/G2/G3 - mamy przyjemność wyrazić swoje uznanie i zadowolenie, z bardzo wysokiej jakości obsługi i profesjonalnego podejścia do klienta. Na każdym etapie organizacji szkoleń mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo, rzetelne informacje, wszelką pomoc oraz miłą i życzliwą obsługę. Szkolenia i egzaminy zostały przeprowadzone w uzgodnionym terminie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, przez doświadczonych trenerów, dzięki czemu wszyscy pracownicy podnieśli swoje kompetencje i uzyskali niezbędną wiedzę potrzebną w wykonywaniu codziennych obowiązków. Zdecydowanie polecamy Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego partnera, wykonującego swoją pracę z pasją i pełnym zaangażowaniem. W zakresie realizacji szkoleń, to zdecydowanie najlepszy wybór.
Electra M&E Polska Sp. z o. o.
Uprzejmie informujemy, że firma Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziła w czerwcu 2020 r. dla naszych pracowników szkolenie online Energetyczne G1. Zajęcia realizowane były w trzech grupach. Łącznie 58 osób. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia odbyły się planowo zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem szkolenia. Dotychczasową współpracę z Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o.o. oceniamy pozytywnie i polecamy jako kompetentnego i solidnego partnera.
Meble - Black Red White Sp. z o.o.
Dziękuję za dzisiejsze, jak zwykle z resztą, sprawne, sympatyczne i bezproblemowe obsłużenie moich pracowników.
Karolina Hurynowicz Mp Michał Piotrowski
Jesteśmy wdzięczni KCK, ponieważ za ich pomocą przeszkoliliśmy wszystkich monterów w firmie jednego dnia. Ekspresowa organizacja szkolenia oraz miła obsługa dodatkowo usprawniły ten proces. Polecam!
Kadry
Szkolenia przeprowadzone zostały w sposób profesjonalny i zrozumiały dla uczestników. Dodatkowym atutem było otrzymanie przed szkoleniem materiałów szkoleniowych, które pozwoliły na wcześniejsze zapoznanie się z zakresem programowym szkolenia i przygotowania się do egzaminu.
Piotr K.
Postanowiłem założyć własną działalność jako elektryk. Dzięki szkoleniom zdobyłem niezbędne uprawnienia do wykonywania prac montażowych, a oferta mojej firmy została wzbogacona.
Marcin M.
Dziękuję za rzeczowe przestawienie tematów i zagadnień związanych z tematem szkolenia. Dziękuję wykładowcom, egzaminatorom i organizatorom szkolenia!
Tomasz S.
Pracując poza granicami kraju, potrzebowałem odnowić swoje uprawnienia. Dzięki możliwości odbycia szkolenia i egzaminu online, udało mi się je zdobyć bez konieczności powrotu do Polski i to w 24h!
Daniel M.
W dniu 12.06.2019 r. Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przeprowadziło dla Zespołu Placówek Oświatowych szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru oraz eksploatacji, zakończone zdobyciem uprawnień elektrycznych do 1kV (G1). Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy szkolenia ocenili bardzo wysoko sposób prowadzenia zajęć oraz przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Firma budzi zaufanie i jest zdecydowanie godna polecenia.
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Potrzebowałam zorganizować szkolenie dla dość sporej grupy pracowników u mnie w firmie, ale kompletnie nie wiedziałam jak się za to zabrać. Otrzymałam w KCK bardzo miłą obsługę i pomoc w organizacji od pierwszego telefonu. Szkolenie odbyło się szybko i profesjonalnie. Polecam na 100%.
Sylwia B.

Zaufało nam wiele firm

Szkolenie SEP dla: PGE Polska Grupa Energetyczna
Szkolenie SEP dla: PGNiG
Szkolenie SEP dla: BP Europa SE, Oddział w Polsce
Szkolenie SEP dla: Enea S.A. – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu.
Szkolenie SEP dla: AMIC POLSKA Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Electra M&E Polska Sp. z o. o.
Szkolenie SEP dla: Animex Foods sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
Szkolenie SEP dla: Teatr Wielki Opera Narodowa
Szkolenie SEP dla: Sokołów S.A.
Szkolenie SEP dla: OBI
Szkolenie SEP dla: Urząd pracy
Szkolenie SEP dla: Politechnika Warszawska
Szkolenie SEP dla: BRW Black Red White – polskie przedsiębiorstwo przemysłowe, zajmujące się produkcją mebli.
Szkolenie SEP dla: PORR S.A.
Szkolenie SEP dla: Zignago Vetro
Szkolenie SEP dla: TAURON ARENA KRAKÓW
Szkolenie SEP dla: Radiometer Solutions sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: ALUMETAL Poland sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: ENGIE Services Sp. z o.o. Obsługa instalacji technicznych.
Szkolenie SEP dla: Leroy Merlin SA – francuska sieć hipermarketów branży budowlanej
Szkolenie SEP dla: KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Budimex
Szkolenie SEP dla: ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A
Szkolenie SEP dla: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Szkolenie SEP dla: Skanska – międzynarodowe przedsiębiorstwo budowlane
Szkolenie SEP dla: Lenze Polska Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: ICS Industrial Combustion Systems S.A.
Szkolenie SEP dla: DTS Transport Sp.z o.o.
Szkolenie SEP dla: Zinel Facility Management Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: General Property sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: MP MegaProjekt GmbH
Szkolenie SEP dla: ETP ELEKTRO Sp. z o. o.
Szkolenie SEP dla: EIKA Polska Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Służba Ochrony Państwa
Szkolenie SEP dla: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Szkolenie SEP dla: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu
Szkolenie SEP dla: C.C.JENSEN Polska Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: ALSEVA INNOWACJE S.A.
Szkolenie SEP dla: ICHPW
Szkolenie SEP dla: Ciech
Szkolenie SEP dla: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Szkolenie SEP dla: OPEC
Szkolenie SEP dla: PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A.
Szkolenie SEP dla: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o. o.
Szkolenie SEP dla: Koleje Śląskie
Szkolenie SEP dla: Szybka Kolej Miejska
Szkolenie SEP dla: Polfa Warszawa S.A.
Szkolenie SEP dla: The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Moto-Profil Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Szkolenie SEP dla: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: ELEKTROTIM S. A.
Szkolenie SEP dla: ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE/ZUW MŁAWA
Szkolenie SEP dla: Applink Sp. z o.o.
Szkolenie SEP dla: Izotechnik Spółka z o. o.