Szkolenie, Kurs Pomiary Elektryczne. Uprawnienia Pomiarowe - EKCK

Szkolenie z pomiarów elektrycznych

Online
11 grudnia
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 350zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
Online
12 grudnia
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
Online
13 grudnia
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 350zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
Online
14 grudnia
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
Online
15 grudnia
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 350zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary rezystywności gruntu
  • Badanie elektronarzędz
  • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce

Szkolenia pomiarowe instalacji elektrycznych

uprawnienia sep pomiary

 

Szkolenia pomiarowe, czyli coś więcej niż kurs elektryka

Kurs elektryka to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych spośród oferowanych przez nas szkoleń SEP. Osobom, które chcą jeszcze bardziej podnieść swoje kwalifikacje i zyskać umiejętności przydatne w codziennej pracy, polecamy właśnie ten kurs energetyczny. Szkolenia pomiarowe umożliwiają zdobycie bardzo cennego uprawnienia SEP do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Dla kogo jest ten kurs SEP?

Uczestnikiem tego szkolenia SEP może być każda osoba, która chce uzyskać uprawnienia SEP umożliwiające wykonywanie pomiarów, dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jest to bardzo poszukiwana kwalifikacja w branży energetycznej, praktycznie gwarantująca zdobycie dobrze płatnej pracy w zawodzie elektryka.

Prezentowany kurs SEP będzie odpowiednim wyborem także dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze energetycznym, którzy realizują zlecenia osobiście. W takiej sytuacji uprawnienia energetyczne uzyskane po kursie elektryka, uzupełnione kwalifikacjami do wykonywania pomiarów, znacznie zwiększą konkurencyjność firmy i pozwolą właścicielowi obsługiwać więcej robót.

Warto wiedzieć

Uprawnienia zdobyte po zdaniu egzaminu SEP są ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, co również wymaga wzięcia udziału w kursie SEP na uprawnienia energetyczne.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:

  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy energetyczne?

Podstawową zaletą naszych szkoleń SEP jest to, że przebiegają one w bardzo szybkim tempie. Cały cykl można zakończyć w ciągu jednego dnia, a następnie przystąpić do egzaminu. Jest to ogromna oszczędność czasu, co ma szczególne znaczenie dla pracodawców wysyłających pracowników na kursy energetyczne. Nie zachodzi ryzyko, że dojdzie do zbyt długiego przestoju roboczego.

Zdobycie uprawnień SEP jest bardzo dużym krokiem w rozwoju zawodowym, jednak wymaga to najpierw przyswojenia specjalistycznej wiedzy. Nasi instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń SEP, kładą nacisk na łączenie teorii z praktyką i zrozumiałe przekazywanie informacji. Dzięki temu nasze szkolenia SEP nie są nudne oraz doskonale przygotowują do egzaminu.

Warto wiedzieć

Celem tego szkolenia SEP jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Koniecznie musimy wspomnieć o tym, że w ramach prezentowanego kursu SEP uczestnik może zdobyć uprawnienia energetyczne w trzech podstawowych grupach: G1 (kurs elektryka), G2 (cieplne) i G3 (gazowe). Jest to możliwe w ciągu zaledwie jednego dnia.

Nasz kurs elektryka oraz pozostałe kursy SEP cieszą się bardzo dużą popularnością, a przede wszystkim zaufaniem pracodawców. Świadczy o tym fakt, że nawiązujemy wieloletnie relacje z Klientami, którzy korzystają z naszej oferty przez długi czas, zlecając szkolenia SEP dla kolejnych grup pracowników. Polecają nas również osoby indywidualne, w tym przedsiębiorcy osobiście realizujący zlecenia w branży energetycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt szkolenia jest w cenie jednego! Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie. Nasz konsultant oddzwoni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

 

Sprawdź terminy szkoleń SEP

Najczęściej zadawane pytania

Jakie uprawnienia do pomiarów?

Kto może wykonywać pomiary elektryczne?

Co daja uprawnienia SEP dozór?

Co to są uprawnienia pomiarowe SEP?

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia SEP pomiarowe?

Jak długo ważne są uprawnienia pomiarowe SEP ?