Kursy elektryczne - uprawnienia energetyczne G1 - Kurs elektryka do 1 kV

Wrześniowa promocja -  obowiązuje do 29.września:

Szkolenie G1,G2,G3 - tylko 30zł (rabat 68%) najniższa cena z 30 dni przed obniżką 30zł - użyj kodu KCK-WRZESIEN

Szkolenie G1pomiary - tylko 199zł (rabat 43%) najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199zł - użyj kodu KCK-WRZESIEN-POM

Kursy elektryczne

Online
27 września
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
27 września
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
28 września
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
28 września
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Online
29 września
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 95zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 360zł
Szczegółowe informacje

Szkolenia i uprawnienia elektryczne SEP G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i uprawnienia cieplne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia SEP dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 1. Omówienie treści zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r.
 2. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 3. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplną i gazową.
 4. Sieci i instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne.
 5. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej, gazowej i prądu elektrycznego.
 6. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 7. Sprzęt ochronny i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kurs elektryka – zdobądź nowe kompetencje!

Myślisz nad tym, aby podnieść swoje kwalifikacje lub zyskać bardzo atrakcyjny zawód, ale masz mało wolnego czasu, który możesz poświęcić na naukę? Nic straconego! Z myślą o takich osobach przygotowaliśmy kurs na elektryka G1 do 1 kV. Ten kurs elektryka znakomicie przygotowuje do egzaminu państwowego i tym samym zdobycia uprawnień energetycznych grupy G1.

Dla kogo jest szkolenie elektryka?

Prezentowany kurs elektryczny szczególnie polecamy wszystkim kandydatom, którzy chcą realnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne kompetencje pożądane na rynku pracy w Polsce i za granicą. Uczestnikiem tego szkolenia elektrycznego może być osoba chcąca wykonywać zawód elektryka lub już wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Udział w kursie na elektryka to doskonała inwestycja w siebie lub swojego pracownika. Bardzo polecamy tę metodę kształcenia przedsiębiorcom, którzy chcą szybko i skutecznie podnieść kwalifikacje członków zespołu. Nasze szkolenia elektryków G1 adresujemy także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży energetycznej. Ludzie pracujący na własny rachunek bardzo cenią swój czas, a Krajowe Centrum Kształcenia oferuje im podniesienie kwalifikacji w przystępnej formie i krótkim czasie.

Szkolenie elektryczne jest organizowane dla osób starających się o uprawnienia G1 po raz pierwszy lub pragnących je odnowić. Państwowe uprawnienia ważne są przez 5 lat, po czym należy je odnowić – ponownie przejść przez kurs i podejść do egzaminu.

Kurs na uprawnienia elektryczne: wymagania wobec kandydatów

 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Szkolenie energetyczne G1: korzyści dla uczestnika

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV. Nasze kursy energetyczne dają szansę na zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3) jednego dnia. Krótki czas trwania szkolenia idzie w parze z wysoką wartością merytoryczną, co doceniają sami pracownicy i pracodawcy. Po kursie można podejść do egzaminu państwowego i zdobyć uprawnienia. Podczas kursu elektrycznego G1 przygotowujemy kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D).

Bardzo dbamy o to, aby nasze kursy elektryczne SEP były wartościowe dla uczestników, a jednocześnie interesujące i nastawione na przekazywanie wiedzy, która z pewnością będzie przydatna już w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Przede wszystkim stawiamy na perfekcyjne przygotowanie kandydatów do egzaminu SEP, o czym najlepiej świadczą znakomite wyniki zdawalności.

Ile kosztuje kurs na elektryka G1 do 1 kV?

Na cenę szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum Kształcenia ma wpływ kilka czynników, np. miejsce organizacji szkolenia, czas trwania kursu elektrycznego, wynajęcie sali szkoleniowej czy język wykładowcy. Inne cenniki obowiązują w przypadku szkoleń online, inne przy szkoleniach stacjonarnych, inne przy uczestnikach indywidualnych, inne w przypadku szkoleń grupowych.

Szkolenie elektryczne (pozwalające zdobyć uprawnienia elektryczne rodzaje G1, G2, G3) kosztuje 95 zł. Do tego należy doliczyć cenę egzaminu państwowego. To wydatek 301 zł za każdy zakres egzaminu. Dodatkowo odpłatne jest tłumaczenie certyfikatu na język niemiecki lub język angielski. Dla przykładu, jeśli kursant zapisuje się na szkolenie elektryczne G1 (95 zł) i chce podejść do egzaminu w dwóch zakresach: eksploatacji i dozoru (301 zł + 301 zł) oraz przetłumaczyć dwa certyfikaty na język angielski (130 zł), za całość usługi szkoleniowej zapłaci: 827 zł brutto.

Co muszę wiedzieć, by zdobyć certyfikat elektryka?

Szkolenia energetyczne są skonstruowane w taki sposób, aby poruszyć wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne podczas egzaminu i spotykane w pracy zawodowej. Ten zakres obejmuje:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • maszyny do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz maszyny i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Jak zdać egzamin SEP G1?

Egzamin SEP G1 z dozoru urządzeń wymaga od kursanta opanowania następujących kwestii:

 • norm dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci;
 • zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
  Natomiast kursanci przystępujący do egzaminu SEP G1 w zakresie eksploatacji urządzeń muszą opanować poniższe tematy:
  • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
  • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
  • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
  • zasady i wymagania dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • instrukcje działania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szkolenia elektryczne – kto pyta, nie błądzi

Kursy elektryczne organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia to marka sama w sobie! Z naszych usług szkoleniowych skorzystały już tysiące osób i wiele instytucji. Pomogliśmy im zyskać nowe kompetencje i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Jeśli chcesz dołączyć do grona osób, którym kursy na uprawnienia elektryczne odmieniły życie zawodowe, sprawdź ofertę Krajowego Centrum Kształcenia i wybierz kurs adekwatny do swoich oczekiwań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą i chętnie wyjaśnimy wszelkie niejasności dotyczące kursów elektryczny SEP, egzaminów i ważności uprawnień sepowskich.

Sprawdź terminy szkoleń SEP