Kursy elektryczne - uprawnienia energetyczne G1 - Kurs elektryka do 1 kV
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - Kursy elektryczne

Kursy elektryczne

Kurs elektryka - zdobądź nowe kompetencje!

Myślisz nad tym, aby podnieść swoje kwalifikacje lub zyskać bardzo atrakcyjny zawód, ale masz mało wolnego czasu, który możesz poświęcić na naukę? Nic straconego! Z myślą o takich osobach przygotowaliśmy kurs na elektryka G1 do 1 kV. Ten kurs elektryka znakomicie przygotowuje do egzaminu państwowego i tym samym zdobycia uprawnień energetycznych grupy G1.

Dla kogo jest szkolenie elektryka?

Prezentowany kurs elektryczny szczególnie polecamy wszystkim kandydatom, którzy chcą realnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne kompetencje pożądane na rynku pracy w Polsce i za granicą. Uczestnikiem tego szkolenia elektrycznego może być osoba chcąca wykonywać zawód elektryka lub już wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Udział w kursie na elektryka to doskonała inwestycja w siebie lub swojego pracownika. Bardzo polecamy tę metodę kształcenia przedsiębiorcom, którzy chcą szybko i skutecznie podnieść kwalifikacje członków zespołu. Nasze szkolenia elektryków G1 adresujemy także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży energetycznej. Ludzie pracujący na własny rachunek bardzo cenią swój czas, a Krajowe Centrum Kształcenia oferuje im podniesienie kwalifikacji w przystępnej formie i krótkim czasie.

Warto wiedzieć

Szkolenie elektryczne jest organizowane dla osób starających się o uprawnienia G1 po raz pierwszy lub pragnących je odnowić. Państwowe uprawnienia ważne są przez 5 lat, po czym należy je odnowić – ponownie przejść przez kurs i podejść do egzaminu.

Wymagania stawiane kandydatom

Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),

Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Szkolenie energetyczne G1: korzyści dla uczestnika

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV. Nasze kursy energetyczne dają szansę na zdobycie uprawnień w trzech grupach (elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3) jednego dnia. Krótki czas trwania szkolenia idzie w parze z wysoką wartością merytoryczną, co doceniają sami pracownicy i pracodawcy. Po kursie można podejść do egzaminu państwowego i zdobyć uprawnienia. Podczas kursu elektrycznego G1 przygotowujemy kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D).

Bardzo dbamy o to, aby nasze kursy elektryczne SEP były wartościowe dla uczestników, a jednocześnie interesujące i nastawione na przekazywanie wiedzy, która z pewnością będzie przydatna już w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Przede wszystkim stawiamy na perfekcyjne przygotowanie kandydatów do egzaminu SEP, o czym najlepiej świadczą znakomite wyniki zdawalności.

Ile kosztuje kurs na elektryka G1 do 1 kV?

Na cenę szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum Kształcenia ma wpływ kilka czynników, np. miejsce organizacji szkolenia, czas trwania kursu elektrycznego, wynajęcie sali szkoleniowej czy język wykładowcy. Inne cenniki obowiązują w przypadku szkoleń online, inne przy szkoleniach stacjonarnych, inne przy uczestnikach indywidualnych, inne w przypadku szkoleń grupowych.

Szkolenie elektryczne (pozwalające zdobyć uprawnienia elektryczne rodzaje G1, G2, G3) kosztuje 95 zł. Do tego należy doliczyć cenę egzaminu państwowego. To wydatek 301 zł za każdy zakres egzaminu. Dodatkowo odpłatne jest tłumaczenie certyfikatu na język niemiecki lub język angielski. Dla przykładu, jeśli kursant zapisuje się na szkolenie elektryczne G1 (95 zł) i chce podejść do egzaminu w dwóch zakresach: eksploatacji i dozoru (301 zł + 301 zł) oraz przetłumaczyć dwa certyfikaty na język angielski (130 zł), za całość usługi szkoleniowej zapłaci: 827 zł brutto.

Co muszę wiedzieć, by zdobyć certyfikat elektryka?

Poniżej znajdziesz zagadnienia, jakie podejmujemy podczas kursu elektryka przygotowującego do egzaminu energetycznego SEP G1:

Jak zdać egzamin SEP G1?

Egzamin SEP G1 z dozoru urządzeń wymaga od kursanta opanowania następujących kwestii:

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenie ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Kursanci przystępujący do egzaminu SEP G1 w zakresie eksploatacji urządzeń muszą opanować poniższe tematy:

zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci

zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Szkolenia elektryczne - kto pyta, nie błądzi

Kursy elektryczne organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia to marka sama w sobie! Z naszych usług szkoleniowych skorzystały już tysiące osób i wiele instytucji. Pomogliśmy im zyskać nowe kompetencje i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Jeśli chcesz dołączyć do grona osób, którym kursy na uprawnienia elektryczne odmieniły życie zawodowe, sprawdź ofertę Krajowego Centrum Kształcenia i wybierz kurs adekwatny do swoich oczekiwań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą i chętnie wyjaśnimy wszelkie niejasności dotyczące kursów elektryczny SEP, egzaminów i ważności uprawnień sepowskich.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

573 371 278 32 411 08 40 biuro@ekck.pl

Obsługa firm
Szkolenia zamknięte

Wojciech Zamojski

Dyrektor Operacyjny

w.zamojski@ekck.pl