Uprawnienia SEP do 1kV do czego uprawniają?
Zadzwoń 32 411 08 40
Uprawnienia SEP do 1kV do czego uprawniają?

Uprawnienia SEP do 1kV do czego uprawniają?

Dodano: 16 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

W powszechnym obiegu uważa się, że uprawnienia sepowskie są wizytówką każdego poważnego kandydata do pracy w branży elektroenergetycznej. Przyjrzyjmy się dokładniej, do czego uprawnia certyfikat SEP do 1kV, jak go zdobyć i kto może się o niego starać.

Dla kogo uprawnienia SEP?

Wymagania stawiane przed kandydatami nie są zbyt wygórowane. Aby przystąpić do egzaminu, należy być osobą pełnoletnią posiadającą wykształcenie co najmniej podstawowe zawodowe lub mieć doświadczenie w branży potwierdzone przez pracodawcę. To niewiele biorąc pod uwagę, że uprawnienia SEP do 1kV są powszechnie akceptowanym certyfikatem w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Niektóre instytucje certyfikujące za dodatkową opłatą wydają tłumaczenie zaświadczenia, co jest przydatne dla osób planujących zagraniczną karierę. Ważność uprawnień elektrycznych to 5 lat. Po tym okresie konieczne będzie odnowienie kwalifikacji.

Uprawnienia SEP do 1kV – do czego uprawniają?

Pod pojęciem uprawnień sepowskich do 1 kV rozumiemy kwalifikacje do realizowania zadań związanych z eksploatacją lub nadzorem urządzeń elektrycznych. W tym przypadku mówimy o grupie G1 uprawnień sepowskich. Ich posiadacz potrafi obsługiwać instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne generujące, przesyłające, przetwarzające i zużywające prąd. Mowa tu o infrastrukturze elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV oraz powyżej 1 kV. Osoba posiadająca takie kwalifikacje może również pracować z elektrycznymi sieciami trakcyjnymi, sieciami oświetlenia ulicznego, urządzeniami do elektrolizy, urządzeniami techniki wojskowej, urządzeniami elektromierniczymi oraz jednostkami prądotwórczymi o mocy +50 kW. Elektryk posiadający uprawnienia SEP G1 może obsługiwać, konserwować, naprawiać, kontrolować, montować i demontować wskazane wcześniej urządzenia. Jak widać, uprawnienia SEP do 1kV dają szerokie pole kompetencji, a co za tym idzie, również pokaźne możliwości na rynku pracy. Poza ich zasięgiem znajdują się natomiast urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające ciepło (grupa G2) oraz infrastruktura gazowa(grupa G3).

Jak zdobyć uprawnienia SEP do 1 kV?

Pierwszym krokiem do wyrobienia uprawnień SEP jest zapisanie się na kurs. Takie szkolenia są organizowane w całej Polsce. Coraz więcej firm szkoleniowych decyduje się również na organizowanie kursów online. Znaczenie szkoleń przez internet rośnie, ponieważ oferuje kursantom szereg korzyści, począwszy od redukcji kosztów za transport i zakwaterowanie. Wpisuje się także w aktualne trendy e-learningu. Po zaliczeniu kursu kandydaci mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Ten również odbywa się w formie tradycyjnej lub zdalnej. Na kurs i egzamin można zapisać się indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku to zwykle pracodawca zgłasza swoich ludzi, których chce przeszkolić. W przypadku grupowych szkoleń trener i egzaminator mogą dojechać do siedziby firmy. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze ścieżki indywidualnej czy grupowej, po zdanym egzaminie uzyskujesz państwowe kwalifikacje dla elektryka. Dodajmy, że kurs i egzamin trwają raptem kilka godzin, co sprawia, że uzyskanie uprawnień SEP do 1 kV nie jest czasochłonnym wysiłkiem.

Uprawnienia SEP do 1 kV można uzyskać w różnych firmach szkoleniowych posiadających komisje kwalifikacyjne akredytowane przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich. Wydane przez nich zaświadczenia mają moc państwowego świadectwa kwalifikacji.