Odnowienie uprawnień SEP
Zadzwoń 797 909 858
Odnowienie uprawnień SEP

Odnowienie uprawnień SEP

Dodano: 09 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Praca z urządzeniami elektroenergetycznymi wymaga odpowiednich uprawnień. Konieczne staje się zdobycie kwalifikacji SEP. Są one wymagane w przypadku elektryków, osób odpowiedzialnych za nadzorowanie projektów, pracowników narażonych na kontakt z instalacjami pod napięciem. Uprawnienia SEP nie są przyznawane dożywotnio, dlatego konieczne staje się ich cykliczne odnawianie. Nadaje się je na 5 lat, po czym konieczne staje się ponowne przystąpienie do egzaminu. W tym celu najlepiej zapisać się na szkolenie w firmie prowadzącej szkolenia wraz z egzaminami na wysokim poziomie – taką firmą jest Krajowe Centrum Kształcenia, które wydało ponad 100 tys. uprawnień.


Jesteś zainteresowany? Zapisz się 797 909 858

Jak odnowić uprawnienia SEP?

Wygaśnięcie uprawnień energetycznych sprawia, że niemożliwe staje się dalsze wykonywanie prac związanych z nadzorem urządzeń elektrycznych i ich eksploatacją. Konieczne jest jak najszybsze odbycie kursu SEP w danej grupie kwalifikacji. Po ukończeniu szkolenia pozostaje już tylko ponowne podejście do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez prezesa urzędu regulacji energetyki. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku upoważnia do przedłużenia uprawnień SEP na kolejny okres, czyli na następne 5 lat

  1. Wybierz preferowany termin szkolenia i zapisz się na szkolenie wraz z egzaminem
  2. wypełnij wniosek o nadanie uprawnień
  3. podejdź do szkolenia (ok 3h)
  4. po szkoleniu odbywa się egzamin
  5. dokonaj opłaty
  6. odbierz uprawnienia, które wysyłamy pocztą

Jesteś zainteresowany, masz dodatkowe pytania? Zadzwoń 797 909 858

Ile kosztuje odnowienie uprawnień SEP? Co dokładnie wpływa na ostateczną cenę?

Cena odnowienia uprawnień SEP jest uzależniona od wybranego kursu. Można zapisać się na różnego typu szkolenia, a mianowicie G1, G2 i G3. Poszczególne szkolenie mogą dotyczyć również nadzoru i eksploatacji stanowiska pracy. Obecnie możliwe staje się odnowienie uprawnień SEP zdalnie, czyli za pośrednictwem internetu. Jest to rozwiązanie najwygodniejsze, najszybsze i najbardziej ekonomiczne. Oczywiście Krajowe Centrum Kształcenia prowadzi szkolenia i egzaminy również w formie Stacjonarnej w siedzibie firmy. Każdorazowo cenę szkolenia stacjonarnego wyceniamy indywidualnie.

Na cenę odnowienia uprawnień się:

  • Koszt szkolenia – zależy od formy szkolenia (on-line, stacjonarny; liczby uczestników; lokalizacji, itp. kosztów). Swoim Klientom proponujemy bardzo atrakcyjne promocje.
  • Koszt egzaminu

Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456), ustalonego w wysokości  3010 zł., opłata za egzamin od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł.