Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są potrzebne?
Zadzwoń 32 411 08 40
Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są potrzebne?

Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są potrzebne?

Dodano: 01 lipca 2024

Autor: ekck.pl

Pomiary elektryczne w budynkach są regulowane przez prawo i nie mogą być wykonywane przez każdego. Jakie uprawnienia do pomiarów elektrycznych są potrzebne? Mierzenie instalacji i urządzeń elektrycznych to niezwykle delikatne i wymagające precyzji zadanie. Aby dane uzyskane w wyniku pomiaru były rzetelne, pomiar ten musi wykonać wykwalifikowany specjalista. Kto może wykonywać pomiary elektryczne i jakie uprawnienia na pomiary elektryczne są wymagane?

Co to są pomiary elektryczne?

Zanim przejdziemy do tego, jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są wymagane, zastanówmy się, czym w zasadzie one są. Pomiary elektryczne to kluczowy element w elektroenergetyce, obejmujący serię testów i ocen stanu różnych aspektów instalacji elektrycznych. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawności oraz zgodności instalacji z obowiązującymi normami i przepisami. Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego, instalacje elektryczne i piorunochronne muszą być regularnie kontrolowane, co najmniej raz na pięć lat, aby zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo. Jakie prace wchodzą w zakres pomiarów?

 • Sprawdzanie rezystancji uziemienia – polega na ocenie rezystancji uziemienia instalacji elektrycznych, co jest kluczowe dla skutecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym i przepięciami.
 • Pomiary izolacji – oceniają stan izolacji przewodów elektrycznych. Niskie wartości rezystancji izolacji mogą wskazywać na uszkodzenie izolacji, co zwiększa ryzyko zwarcia i porażenia elektrycznego.
 • Oględziny instalacji elektrycznej – wizualne sprawdzenie stanu instalacji w celu wykrycia ewentualnych widocznych uszkodzeń, nieprawidłowości lub zagrożeń.
 • Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych – testowanie, czy przewody ochronne są prawidłowo połączone i zapewniają skuteczną ścieżkę dla prądu w przypadku awarii.
 • Kontrola ochrony przeciwpożarowej – obejmuje sprawdzenie urządzeń i systemów zapobiegających pożarom związanym z instalacjami elektrycznymi.
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia – oceniają, jak szybko system zabezpieczeń może odłączyć uszkodzony obwód, co jest istotne dla bezpieczeństwa.
 • Testy wyłączników – sprawdzanie działania wyłączników mających za zadanie chronić przed porażeniem elektrycznym poprzez szybkie odłączanie zasilania w przypadku wykrycia wycieku prądu.
 • Kontrola uziemienia instalacji odgromowej – ocena skuteczności uziemienia w systemach odgromowych, co ma kluczowe znaczenie w ochronie budynku przed skutkami uderzeń piorunów.
 • Podłączanie i kontrola systemów fotowoltaicznych – weryfikacja prawidłowości instalacji i działania systemów fotowoltaicznych, które są coraz bardziej popularne.

Jakie uprawnienia są wymagane do pomiarów elektrycznych?

Aby wykonywać pomiary elektryczne, konieczne są odpowiednie uprawnienia. Kto może wykonywać pomiary elektryczne? Pomiary te mogą być przeprowadzane tylko przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne, czyli uprawnienia SEP, które obejmują zakres eksploatacyjny (E) i dozoru (D). Tacy specjaliści muszą mieć nie tylko kwalifikacje, ale także odpowiednie wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w elektroenergetyce. Uprawnienia można uzyskać, odbywając szkolenie z pomiarów elektrycznych w firmie EKCK.

Jak zdobyć wymagane kwalifikacje?

Aby wiedzieć, jakie uprawnienia do pomiarów instalacji elektrycznej są niezbędne, warto skontakować się ze spacjalistami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wskażą odpowiednią drogę rozwoju. Podstawami jest jednak posiadanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego w dziedzinie elektrotechniki lub elektroenergetyki. Może to być wykształcenie średnie techniczne lub wyższe związane z elektryką. Należy wybrać rodzaj kwalifikacji zgodny z planowanym zakresem działalności zawodowej. Do pomiarów elektrycznych niezbędne będą uprawnienia SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru. Oprócz tego można zdobyć:

Jak wygląda dalszy proces?

 • Udział w kursie przygotowawczym – kolejnym krokiem jest uczestnictwo w kursie przygotowawczym. Takie szkolenia organizowane są przez ośrodki szkoleniowe, takie jak EKCK, i mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Kursy te zapewniają kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.
 • Zdanie egzaminu państwowego – po ukończeniu kursu należy przystąpić do egzaminu państwowego, który jest organizowany przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną.
 • Otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego – po pomyślnym zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne SEP, które jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia.
 • Regularne odnawianie uprawnień – uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu konieczne jest ich odnowienie, co wiąże się z uczestnictwem w kolejnym kursie i ponownym zdaniem egzaminu.

Podsumowanie

Jednym z obowiązków właścicieli i zarządców budynków jest regularne przeprowadzanie pomiarów elektrycznych. Kto może wykonywać pomiary elektryczne? Osoba mająca kwalifikacje SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru. Firma EKCK oferuje pełen pakiet skutecznych szkoleń umożliwiających uzyskanie uprawnień SEP. Prowadzone kursy charakteryzują się wysokim poziomem zdawalności dzięki doświadczonej kadrze szkoleniowej, która dzieli się praktyczną wiedzą i cennymi wskazówkami.

EKCK oferuje także kursy SEP online, co jest idealne dla osób z napiętym grafikiem i ograniczoną ilością czasu. Szkolenia online umożliwiają elastyczne dostosowanie nauki do indywidualnego harmonogramu, pozwalając na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jakie uprawnienia na pomiary elektryczne są niezbędne i jak je zdobyć? Zapraszamy do kontaktu!