Jakie uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej?

Jakie uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej?

Jakie uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej?

Dodano: 16 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Rzetelny odbiór instalacji elektrycznej gwarantuje, że w nowym domu wszystkie urządzenia zasilane prądem będą działać sprawnie, zapewniając najwyższy poziom komfortu domownikom. Aby być pewnym, że instalacja elektryczna została położona zgodnie ze sztuką, a wszystkie podzespoły działają bez zarzutu, należy zadbać o fachowy odbiór. Pojawia się więc zasadne pytanie: jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej?

Konieczny odbiór instalacji elektrycznej

Po zakończeniu prac budowlanych, a przed rozpoczęciem etapu dekoracji, inwestor powinien zadbać o odbiór położonych w budynku instalacji. Odbiór instalacji elektrycznej to kluczowy element na liście rzeczy, które muszą być sprawdzone przed wprowadzeniem się. Chodzi nie tylko o komfort, ale też o bezpieczeństwo domowników. W ramach czynności sprawdzających dokonuje się m.in. pomiarów impedancji pętli zwarcia, uziemienia i rezystywności gruntu, urządzeń eksploatacyjnych, ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji izolacji przewodów oraz wyłącznika różnicowo-prądowego RCD. Po wykonaniu kontroli osoba odbierająca spisuje protokół z wynikami pomiarów i dodatkowymi informacjami. Wśród nich jest m.in. potwierdzenie uprawnień specjalisty dokonującego odbioru. Kwestię tę reguluje ustawa Prawo budowlane.

Jakie uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej?

Wiemy już, że odbioru instalacji z prądem nie może dokonać każdy Kowalski. Do spisania protokołu potrzeba fachowca – elektryka posiadającego uprawnienia elektryczne SEEP. Chodzi konkretnie o posiadacza certyfikatu G1 uprawniającego do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną. Inne grupy kwalifikacji to uprawnienia gazowe (G3) i uprawnienia cieplne (G2).

Ile kosztuje odbiór instalacji elektrycznej?

Sprawdzenie poprawności działania sieci elektrycznej jest dodatkowo płatne. Koszt wykonania pomiarów i spisania protokołu zależy od ilości punktów pomiarowych, ale także gabarytów budynku i jego przeznaczenia, a nawet od lokalizacji inwestycji. Te zmienne wpływają znacząco na cenę kontroli i wydania protokołu, przez co trudno jednoznacznie jest określić koszt po stronie inwestora.

Jak zdobyć kwalifikacje do odbioru?

Uzyskanie uprawnień elektrycznych SEEP G1 jest relatywnie prostym zadaniem dla osoby posiadającej doświadczenie zawodowe. Kandydat musi być osobą pełnoletnią i posiadać podstawowe wykształcenie zawodowe lub techniczne, ewentualnie doświadczenie praktyczne potwierdzone przez pracodawcę. Najczęściej wybieraną drogą jest przystąpienie do kursu sepowskiego G1, a następnie zdanie egzaminu ustnego. Zarówno kursy, jak i egzaminy mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie (online). W obu wersjach kurs trwa 3-4 h, a bezpośrednio po nim można przystąpić do egzaminu. Innymi słowy, cała procedura certyfikacyjna trwa raptem jeden dzień. Kurs wiąże się z wydatkiem 95 zł, a przystąpienie do egzaminu kosztuje 350 zł. Osoba uzyskująca uprawnienia G1 może także zlecić instytucji egzaminującej wykonanie tłumaczenia przysięgłego certyfikatu na j. angielski lub j. niemiecki, co wiąże się z dodatkową opłatą. Uprawnienia sepowskie są przyznawane na 5 lat, po czym należy je odnowić.