Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Dodano: 16 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Nowe kwalifikacje są rozchwytywane na współczesnym, bardzo dynamicznym rynku pracy. W dzisiejszym wpisie przyglądamy się tematowi cieszącemu się w ostatnich miesiącach rosnącą popularnością. Zastanawiasz się, czym są i jak zdobyć uprawnienia elektryczne? Ten tekst jest dla Ciebie!

Co dają uprawnienia sepowskie?

Pod pojęciem uprawnień SEP rozumie się kwalifikacje dające prawo do wykonywania czynności (eksploatacji lub dozoru) w trzech dziedzinach: uprawnienia elektryczne (G1), uprawnienia cieplne (G2), uprawnienia gazowe (G3). Szczegółowy zakres kompetencji zawiera rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Każdy z certyfikatów daje szerokie uprawnienia jeśli chodzi o pracę z danymi urządzeniami, co przekłada się na szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia w branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej, energetycznej, wydobywczej, budowlanej czy szeroko rozumianym przemyśle. Świadectwa kwalifikacyjne są uznawane w Polsce i krajach UE. Osoba zdająca egzamin może zamówić dodatkowe tłumaczenie w j. angielskim lub j. niemieckim, co otwiera jej drzwi do zagranicznych rynków pracy. Uprawnienia SEP wydawane są na okres 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do kursu i zdać egzamin.

Kto może starać się o uprawnienia elektryka?

W związku ze zmianą przepisów od 1.lipca 2022r. wymagane jest dołączenie do wniosku (jako załącznika) dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dokumentami takimi są:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
  • świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania
  • dotychczasowe świadectwo kwalifikacji (wydane przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), może być traktowane jako dokument, który może potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. W konsekwencji może stanowić załącznik do wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę – które jest dopuszczalnym dokumentem

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

W teorii wystarczy zapisać się na egzamin, zapłacić opłatę i zaliczyć egzamin. W praktyce jest to rzadka ścieżka postępowania. Znacznie częściej spotykaną wersją jest zapisanie się na kurs, a dopiero później podejście do egzaminu. Kurs trwa raptem 3-4 godzin i może odbyć się stacjonarnie lub zdalnie (e-learning). Zaraz po szkoleniu kandydat przystępuje do egzaminu ustnego. Ten również może odbyć się przez internet. Po jego pozytywnym zaliczeniu, zdający otrzymuje zaświadczenie Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich o zaliczeniu egzaminu. I gotowe! Często zadawanym pytaniem jest to, o uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV. W obu przypadkach kandydat podchodzi do tego samego kursu, jednak zdaje różne egzaminy.

Koszty uprawnień SEP

Na koniec zerknijmy na cennik uprawnień SEP. Regularna cena kursu na elektryka G1 to 95 zł, choć zdarzają się okresowe promocje i przy odrobinie szczęścia możemy znaleźć kurs za 65-70 zł. Sporo więcej zapłacimy za szkolenie elektryczne G1 z pomiarami (350 zł), jednak jest to opcja dodatkowa, dla zainteresowanych. Do tego należy doliczyć koszt egzaminu. Podejście do egzaminu w wybranym zakresie (dozór lub eksploatacja) wynosi 301 zł. Jeśli kandydat zażyczy sobie tłumaczenie kwalifikacji na język obcy, zapłaci dodatkowo 65 zł. Innymi słowy, całość inwestycji w podstawowe uprawnienia elektryczne to wydatek rzędu 461 zł (z tłumaczeniem).