Uprawnienia SEP bez egzaminu - czy to możliwe?
Zadzwoń 32 411 08 40
Uprawnienia SEP bez egzaminu - czy to możliwe?

Uprawnienia SEP bez egzaminu - czy to możliwe?

Dodano: 05 lipca 2023

Autor: ekck.pl

Każda osoba, która stara się o pracę na stanowisku elektryka, powinna posiadać aktualne uprawnienia SEP, potwierdzające jego wiedzę i umiejętności. Uprawnienia takie zdobyć można podczas kursów, które zakończone są obowiązkowym egzaminem. Szkolenia podzielić można na trzy rodzaje: elektryczne, energetyczne i gazowe, które oznaczone są odpowiednimi symbolami, G1, G2, G3. Uprawnienia SEP potrzebne są aby wykonywać pracę na dwóch poziomach, eksploatacji i dozoru.


Kursy elektryczne G1 skierowane są dla tych wszystkich, którzy zajmują się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji lub sieci energetycznych. Drugą grupę stanowią kursy energetyczne, które przeznaczone są dla wszystkich zajmujących się eksploatacją lub dozorem sieci cieplnych, instalacji i innych urządzeń. Trzecia grupa to kursy gazowe, które skierowane są do osób zajmujących się na co dzień instalacjami, a także sieciami gazowymi.

Czy można zdobyć uprawnienia SEP bez egzaminu?

Zdobycie umiejętności takich jak uprawnienia SEP bez egzaminu jest niemożliwe. Należy przejść przez specjalistyczny kurs, który jest organizowany przez firmy szkoleniowe, a następnie zdać egzamin przed specjalną komisją SEP.
Na kusy takie zapisać się mogą osoby indywidualne lub całe grupy pracowników. Szkolenia SEP prowadzone są na terenie całego kraju, można również zorganizować zamknięte spotkania w konkretnym przedsiębiorstwie. Bardzo popularną formą w ostatnim czasie są kursy online, po ukończeniu których, na egzaminie, należy pojawić się osobiście, w siedzibie SEP, gdzie pod nadzorem specjalnej komisji przystępuje się do testu. Zdobyte uprawnienia SEP są ważne przez pięć lat, po tym czasie szkolenie należy powtórzyć. Każdy, kto zdał egzamin z pozytywnym wynikiem, dostaje specjalną książeczkę, która zawiera potwierdzenie jego kwalifikacji.
Uprawnienia SEP nie są wymagane do obsługi urządzeń i instalacji, których napięcie nie przekracza 1kV, a moc znamionowa jest nie wyższa niż 20kw.

Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w kursie SEP?

Uprawnienia elektryczne bez egzaminu są nieważne i żaden szanujący się pracodawca nie przyjmie do pracy elektryka, który nie ma potwierdzonych umiejętności. Osoba, która chce zdobyć uprawnienia SEP, powinna być pełnoletnia i mieć wykształcenie co najmniej podstawowe. Natomiast przebieg samego egzaminu regulują specjalne rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, wydane w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Rodzaje uprawnień elektrycznych mogą być różne, w zależności od stanowiska, na jakim pracować ma konkretna osoba, mogą także dotyczyć szerokiego zakresu wykonywanych prac w zakresie obsługi, remontów, montażów, prac konserwatorskich, pomiarowych i kontrolnych. Świadectwa kwalifikacji wydawane są na dwóch stanowiskach, E, czyli eksploatacji i D, czyli dozoru. Dla zwykłych pracowników w branży elektrycznej wystarczy świadectwo E, natomiast osobom, które posiadają funkcje kierownicze i wydają różne polecenia powinny posiadać kwalifikacje typu D. Świadectwa dozoru upoważniają do zatwierdzania różnych protokołów związanych z pomiarami elektrycznymi, a także prac, które wykonane są zgodnie z projektem.