Uprawnienia elektroenergetyczne

Uprawnienia elektroenergetyczne

Uprawnienia elektroenergetyczne

Dodano: 09 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Świadectwo kwalifikacji w zakresie G1, G2 lub G3 uprawnia do zajmowania się różnego typu pracami przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Zasady przyznawania uprawnień SEEP określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska.

Czym są uprawnienia elektroenergetyczne SEEP?

Uprawnienia SEEP są świadectwem kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń/instalacji/sieci elektroenergetycznych. W celu ich uzyskania konieczne staje się przystąpienie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez prezesa urzędu regulacji energetyki. Uprawnienia sepowskie są niezbędne w zawodzie każdego elektryka. Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień sepowskich: elektryczne (G1), energetyczne (G2) i gazowe (G3).

Zdobycie uprawnień SEEP G1 pozwala na wykonywanie rozmaitych prac przy instalacjach elektrycznych i urządzeniach o napięciu do 1 kV oraz przy napięciu znamionowym powyżej 1 kV i urządzeniach do elektrolizy, prądotwórczych/ratowniczo-gaśniczych/techniki wojskowej/zbrojeniowych/przeciwwybuchowych. Możliwe staje się także obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Urządzenia energetyczne G2 są niezbędne osobom, które eksploatują i monitorują instalacje, sieci cieplne i urządzenia o mocy ponad 50 kW. Upoważniają one do pracy z kotłami parowymi i wodnymi, wentylatorami i dmuchawami, pompami cieplnymi, piecami przemysłowymi.

Jak zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV?


W celu zdobycia kwalifikacji E dotyczących eksploatacji i kwalifikacji D odnoszących się do dozoru konieczne staje się przystąpienie do odpowiedniego kursu SEEP. Jest to niezbędne do uzyskania certyfikatu, czyli świadectwa potwierdzającego umiejętności niezbędne przy pracach z energią elektryczną o konkretnym natężeniu. W celu nabycia uprawnień SEEP trzeba być osobą pełnoletnią i mieć wykształcenie co najmniej podstawowe. Dopiero po odbyciu specjalistycznego kursu możliwe staje się przystąpienie do egzaminu przed komisją SEEP.

Zdanie egzaminu upoważnia do nabycia uprawnień sepowskich, świadectwo wydaje państwowa komisja kwalifikacyjna. Egzamin potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności, czyli przygotowanie do pracy w zawodzie. Trzeba również pamiętać o tym, że uprawnienia SEEP mają termin ważności. Upływa on po 5 latach od ich otrzymania. Po tym czasie konieczne staje się odnowienie uprawnień elektroenergetycznych, czyli ich ponowne zweryfikowanie. Kurs SEEP 1kV trwa tylko jeden dzień, ale jest to wystarczające do przygotowania do pracy z instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi.