Uprawnienia elektroenergetyczne
Zadzwoń 32 411 08 40
Uprawnienia elektroenergetyczne

Uprawnienia elektroenergetyczne

Dodano: 09 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Świadectwo kwalifikacji w zakresie G1, G2 lub G3 uprawnia do zajmowania się różnego typu pracami przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Zasady przyznawania uprawnień SEP określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska.

Czym są uprawnienia elektroenergetyczne SEP?

Uprawnienia SEP są świadectwem kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń/instalacji/sieci elektroenergetycznych. W celu ich uzyskania konieczne staje się przystąpienie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez prezesa urzędu regulacji energetyki. Uprawnienia sepowskie są niezbędne w zawodzie każdego elektryka. Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień sepowskich: elektryczne (G1), energetyczne (G2) i gazowe (G3).

Zdobycie uprawnień SEP G1 pozwala na wykonywanie rozmaitych prac przy instalacjach elektrycznych i urządzeniach o napięciu do 1 kV oraz przy napięciu znamionowym powyżej 1 kV i urządzeniach do elektrolizy, prądotwórczych/ratowniczo-gaśniczych/techniki wojskowej/zbrojeniowych/przeciwwybuchowych. Możliwe staje się także obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Urządzenia energetyczne G2 są niezbędne osobom, które eksploatują i monitorują instalacje, sieci cieplne i urządzenia o mocy ponad 50 kW. Upoważniają one do pracy z kotłami parowymi i wodnymi, wentylatorami i dmuchawami, pompami cieplnymi, piecami przemysłowymi.

Jak zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV?


W celu zdobycia kwalifikacji E dotyczących eksploatacji i kwalifikacji D odnoszących się do dozoru konieczne staje się przystąpienie do odpowiedniego kursu SEP. Jest to niezbędne do uzyskania certyfikatu, czyli świadectwa potwierdzającego umiejętności niezbędne przy pracach z energią elektryczną o konkretnym natężeniu. W celu nabycia uprawnień SEP trzeba być osobą pełnoletnią i mieć wykształcenie co najmniej podstawowe. Dopiero po odbyciu specjalistycznego kursu możliwe staje się przystąpienie do egzaminu przed komisją SEP.

Zdanie egzaminu upoważnia do nabycia uprawnień sepowskich, świadectwo wydaje państwowa komisja kwalifikacyjna. Egzamin potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności, czyli przygotowanie do pracy w zawodzie. Trzeba również pamiętać o tym, że uprawnienia SEP mają termin ważności. Upływa on po 5 latach od ich otrzymania. Po tym czasie konieczne staje się odnowienie uprawnień elektroenergetycznych, czyli ich ponowne zweryfikowanie. Kurs SEP 1kV trwa tylko jeden dzień, ale jest to wystarczające do przygotowania do pracy z instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi.