Rodzaje sieci elektrycznych
Zadzwoń 797 909 858
Rodzaje sieci elektrycznych

Rodzaje sieci elektrycznych

Dodano: 05 lipca 2023

Autor: ekck.pl

Sieci elektryczne są zbiorami przewodów i urządzeń, które łączą się ze sobą elektrycznie i funkcjonalnie, a ich przeznaczeniem jest przesyłanie, przetwarzanie, a także rozdzielanie energii elektrycznej, która wytwarzana jest na terenach określonej elektrowni. Zadaniem sieci elektrycznych jest również zasilanie tą energią odpowiednich odbiorników.

Typy sieci elektrycznych

Sieci elektryczne podzielić można na trzy rodzaje i są to: sieci ciepłownicze, elektroenergetyczne, a także paliwowe. Przyłączenie do każdej z nich regulowane jest specjalną ustawą, wynikającą z prawa energetycznego.
Wszystkie sieci ciepłownicze podzielić można na liniowe, rozgałęzione promieniste lub z łącznikami, pierścieniowe, a także o ukształtowaniu mieszanym. Zarówno one, jak i podłączone do nich wszystkie urządzenia albo instalacje, służą do odbioru lub wytwarzania ciepła. Natomiast sieci elektroenergetyczne są zbiorem przewodów elektrycznych, a także urządzeń powiązanych ze sobą elektrycznie i funkcjonalnie. Służą one do przesyłania, rozdzielania, a także przetwarzania energii elektrycznej, która została wytworzona w elektrowni, natomiast sieci paliwowe to instalacje służące do przesyłania oraz dystrybucji paliw i energii.

Oznaczenie sieci elektrycznych

Poszczególne typy sieci elektrycznych oznaczane są specjalnymi symbolami, które związane są z ich napięciem zmianowym, czyli NN oznaczający sieć najwyższych napięć, WN- wysokie napięcie i SN- średnie, natomiast oznaczenie nn wskazuje na sieć, która dostarcza energię elektryczną do odbiorców pojedynczych, indywidualnych. Każda linia posiada indywidualne oznaczenia, a ich sposób nadawania jest nienormowany i uzależniony od operatora. Są to przeważnie unikalne numery z dołączonymi nazwami miejscowości albo stacji, które dzięki nim się łączą.

Układy sieci elektrycznych - jak się je oznacza?

Układy sieci elektrycznych maja swoje oznaczenia, którymi są symbole literowe, a pierwsza z nich oznacza związek, jaki zachodzi pomiędzy potencjałem ziemi a układem. Wyróżnia się pięć podstawowych układów sieci, czyli TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Litera T oznacza bezpośrednie połączenie jednego punktu układu z ziemią i najczęściej jest to neutralna instalacja, natomiast I to wszystkie części czynne, które mogą znaleźć się pod napięciem podczas normalnej pracy izolowane od ziemi. Drugie litery w oznaczeniu układów elektrycznych oznaczają związek pomiędzy częściami przewodzącymi, a ziemią i są to: litera N oznaczająca bezpośrednie połączenie metaliczne części przewodzących podlegających ochronie, które mają uziemiony punkt układu sieci i neutralny, litera T to połączenie ziemi z częściami przewodzącymi dostępnymi, niezależnie od uziemienia punktu układu.


Trzecia litery układu sieci elektrycznych oznacza związek jaki zachodzi pomiędzy neutralnym przewodem N i ochronnym PE. Są to litery C, określające funkcję przewodu naturalnego i ochronnego, które spełnia jeden przewód, litera S to funkcja przewodów naturalnego i ochronnego spełniana przez dwa osobne przewody oraz oznaczenie C-S, w pierwszej części sieci, licząc od strony zasilania, gdzie stosuje się przewód ochronno-neutralny PEN, a także osobny przewód ochronny PE i neutralny N.
W Polsce stosuje się głównie układ TN-C, który ma przewód ochronno-neutralny.

Jak sprawdzić rodzaj sieci elektrycznej?

Rodzaj sieci elektrycznej najlepiej sprawdzić w rozdzielni głównej lub w złączu kablowym, w tym celu można również udać się do najbliższej elektrowni i zapytać. W warunkach przyłączenia prądu powinno być także podane, jaki jest układ i rodzaj sieci.