Jakie są rodzaje uprawnień SEP?
Zadzwoń 32 411 08 40
Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Dodano: 12 października 2023

Autor: ekck.pl

Aby bezpiecznie i efektywnie zarządzać oraz obsługiwać urządzenia, sieci i instalacje energetyczne, niezbędne są specjalne uprawnienia SEP. Rodzaje takich kwalifikacji dzielą się ze względu na rodzaj i zakres wykonywanych prac. W dzisiejszym artykule omawiamy poszczególne rodzaje uprawnień energetycznych oraz wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może je uzyskać. Dowiedz się więcej i już dziś przekonaj się, że rozwój kompetencji zawodowych nie musi być trudny!

Uprawnienia SEP – rodzaje

W obszarze działalności związanej z nadzorem i eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, posiadanie stosownych kwalifikacji jest nie tylko rekomendowane, ale i prawnie wymagane. Uprawnienia SEP są niezbędne w codziennej pracy specjalistów sektora energetycznego i nie tylko. Możemy wskazać dwie główne grupy uprawnień energetycznych, określające charakter wykonywanych obowiązków:

 • E – eksploatacja,
 • D – dozór.

Uprawnienia SEP – kategorie i sektory pracy

Każda z tych grup odnosi się jednak kilku sektorów pracy. Jakie rodzaje uprawnień SEP wyróżniamy na tej podstawie?

1. SEP G1Uprawnienia SEP G1 są zestawem kwalifikacji energetycznych skoncentrowanych na eksploatacji, dozorze i pracy z urządzeniami, instalacjami oraz sieciami elektroenergetycznymi o napięciu do 1 kV. Kurs G1 prowadzący do uzyskania tych uprawnień został stworzony z myślą o osobach, które pracują w sektorze energetycznym i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz umiejętności w zakresie pracy z urządzeniami i instalacjami energetycznymi o napięciu do 1 kV. Jakie są uprawnienia SEP osoby posiadające kwalifikacje G1? Tacy pracownicy są upoważnieni do:

 • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV,
 • dozoru nad tymi urządzeniami i instalacjami,
 • obsługi technicznej,
 • wykonywania montażu i prac związanych z instalacją,
 • przeprowadzania pomiarów elektrycznych związanych z tymi urządzeniami.

2. SEP G2. Uprawnienia SEP G2 to certyfikat potwierdzający kwalifikacje i umiejętności konieczne do prowadzenia prac związanych z obsługą, konserwacją, nadzorem, a także instalacją, serwisem, naprawą i modernizacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Uprawnienia te są niezbędne dla osób pracujących z systemami ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją oraz innymi instalacjami ciepłowniczymi. Szkolenia SEP G2 są przeznaczone dla szerokiego kręgu osób pracujących w branży energetycznej, w tym:

 • palaczy kotłów – odpowiedzialnych za obsługę kotłów i instalacji cieplnych,
 • serwisantów – zajmujących się konserwacją i naprawą systemów ciepłowniczych,
 • instalatorów – czyli pracowników instalujących różne systemy ciepłownicze, w tym ogrzewanie, wentylację i klimatyzację,
 • monterów – zajmujących się montażem i demontażem urządzeń i instalacji cieplnych.

Szkolenia i uprawnienia grupy SEP G2 są nie tylko ścieżką rozwoju zawodowego dla pracowników wskazanego sektora, ale także doskonałym narzędziem dla przedsiębiorców pragnących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Zapewniają szczegółową wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnej pracy w dziedzinie energetyki cieplnej.

3. SEP G3. Uprawnienia SEP G3 to specjalistyczne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu prac związanych z instalacjami gazowymi. Umożliwiają świadczenie szeregu specjalistycznych usług w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Osoba posiadająca uprawnienia SEP G3 może m.in.:

 • projektować, montować, konserwować i naprawiać instalacje gazowe,
 • przeprowadzać przeglądy techniczne tych instalacji,
 • nadzorować i kierować pracami związanymi z produkcją, montażem, eksploatacją, konserwacją lub remontem instalacji i urządzeń gazowych,
 • wykonywać samodzielne funkcje techniczne w zakresie dozoru, produkcji, montażu, eksploatacji, konserwacji lub remontu sieci oraz instalacji i urządzeń gazowych,
 • przeprowadzać badania i kontrole techniczne,
 • zarządzać zespołem specjalistów pracujących nad sieciami, instalacjami i urządzeniami gazowymi,
 • przeprowadzać szkolenia i instruktaże z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej związane z obszarem gazowym.

Szkolenie z pomiarów elektrycznych

Dużym zainteresowaniem cieszą się także szkolenia pomiarowe. To specjalistyczne kursy, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania kontroli i pomiarów w dziedzinie energetyki. Szkolenia z pomiarów elektrycznych są adresowane do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje związane z pomiarami elektrycznymi oraz dokonywaniem przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kursy te obejmują zarówno teorię, jak i praktykę z zakresu różnych rodzajów pomiarów elektrycznych, w tym napięcia, prądu, mocy, rezystancji, impedancji, czy częstotliwości. Skupiają się także na pomiarach związanych z bezpieczeństwem, np. pomiary izolacji i rezystancji uziemienia.

Uprawnienia SEP z zakresu dozoru

Osoby posiadające uprawnienia SEP z zakresu dozoru mogą wykonywać zadania związane z dozorem oraz eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci energetycznych. Taki dozór obejmuje m.in.:

 • kontrolę stanu technicznego urządzeń, sieci oraz instalacji,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • zarządzanie pracą systemów i urządzeń,
 • organizację prac o charakterze konserwacyjnym,
 • decyzje dot. bezpiecznej eksploatacji,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów BHP.

Czym się charakteryzują i jakie są uprawnienia elektryczne dozoru? Możemy podzielić je na kilka poziomów, które definiują zakres prac, jakie uczestnik może wykonywać po ukończeniu szkolenia.

Każdy poziom odpowiada innym kwalifikacjom i umożliwia eksploatację oraz dozór różnych urządzeń i instalacji energetycznych. Te poziomy to:

 • E1. Uprawnienia do dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
 • E2. Uprawnienia do dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych powyżej 1 kV,
 • E3. Uprawnienia do dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia,
 • D1, D2, D3. Uprawnienia do dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych w zakresie elektroenergetyki cieplnej.

Szkolenia online – szybki i skuteczny sposób na zdobycie kwalifikacji

Alternatywą dla tradycyjnych, stacjonarnych szkoleń SEP-owskich są kursy SEP online. To wygodne i efektywne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uzyskać uprawnienia szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu. Uczestnicząc w kursie online, nie trzeba reorganizować grafiku ani tracić czasu na dojazd do miejsca, w którym szkolenie jest przeprowadzane. Kursy prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy dysponują bogatą wiedzą praktyczną oraz dużym doświadczeniem w branży elektrycznej i energetycznej.

Komunikacja podczas szkolenia jest prosta i intuicyjna. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i prośby o dodatkowe wyjaśnienia w czasie rzeczywistym. Wykładowcy są starannie dobrani i potrafią przekazywać informacje w sposób przystępny, w sprzyjającej nauce atmosferze.

Uczestnicy doceniają także elastyczność czasową. Dzięki opcji szkolenia online każdy może uczyć się w tempie, które jest dla niego optymalne, planując naukę tak, aby harmonizowała z codziennymi obowiązkami. Taka forma edukacji jest szczególnie korzystna dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania, które mogłyby utrudnić uczestnictwo w stacjonarnym kursie.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, które zostanie wysłane pocztą oraz mailem. Taki certyfikat to potwierdzenie zdobycia nowych kwalifikacji i przygotowania do podjęcia wyzwań zawodowych w branży energetycznej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują również dostęp do materiałów dydaktycznych, które są doskonałym uzupełnieniem nauki i znacząco ułatwiają przygotowania do przyszłej pracy. Materiały te są wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji, dzięki czemu można uzyskać do nich szybki i nieograniczony dostęp.

Kwalifikacje SEP – rodzaje uprawnień i korzyści

Szkolenia energetyczne SEP zapewniają pełne zrozumienie i znajomość technicznych aspektów działania systemów elektroenergetycznych. Dzięki nim uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej i skutecznej eksploatacji lub nadzoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Jednym z najważniejszych atutów szkolenia SEP jest przygotowanie do zdobycie oficjalnych uprawnień dozoru energetycznego, które są wymagane do wykonywania wielu specjalistycznych zadań w sektorze energetycznym.

Jakie uprawnienia SEP wyróżniamy? Główne grupy to dozór i eksploatacja w obszarze G1, G1 i G3. Posiadanie konkretnej grupy uprawnień energetycznych SEP znacząco zwiększa atrakcyjność pracownika na rynku pracy w branży energetycznej, ułatwiając znalezienie dobrze płatnej posady lub zwiększając konkurencyjność firmy działającej w danym sektorze. Aby zdobyć wybraną kategorię uprawnień SEP, kandydat musi ukończyć szkolenie i zdać egzamin, który potwierdzi nabytą wiedzę i umiejętności.

Uprawnienia SEP – rodzaje. Podsumowanie

W Krajowym Centrum Kształcenia oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowo-egzaminacyjne, umożliwiające uzyskanie SEP-owskich uprawnień G1, G2 i G3. Nasze kursy skierowane są zarówno do osób prywatnych, jak i właścicieli firm, którzy chcą zwiększyć kwalifikacje swoich pracowników.

Szkolenia zostały indywidualnie skalkulowane, organizujemy je w terminach dogodnych dla przedsiębiorstwa, co umożliwia elastyczne planowanie czasu i zasobów. Z nami masz możliwość zdobycia uprawnień SEP-owskich w ciągu jednego dnia, również drogą online. Uprawnienia zostaną do Ciebie wysłane max do 7 dni po zdanym egzaminie.

Dla firm, które mają potrzebę przeszkolenia grup pracowników, przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę rabatów na szkolenia – najlepszą na rynku. Ta unikalna propozycja EKCK gwarantuje wartościowe szkolenia i uprawnienia na różne kategorie SEP przy minimalnych kosztach. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Krajowego Centrum Kształcenia – miejsca, w którym efektywnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem!