Egzamin SEP
Zadzwoń 32 411 08 40
Egzamin SEP

Egzamin SEP

Dodano: 11 października 2022

Autor: ekck.pl

Jak się do niego dobrze przygotować?

Egzamin SEP w założeniu ma sprawdzić, czy przystępująca do niego osoba ma dostateczne kompetencje umożliwiające jej wykonywanie np. zawodu elektryka czy też pracę przy obsłudze urządzeń gazowych. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień SEP w jednej z trzech podstawowych grup kwalifikacji: G1 (elektryczna), G2 (cieplna) oraz G3 (gazowa). Wokół egzaminu SEP narosło mnóstwo mitów i panuje powszechne przekonanie, że bardzo trudno jest go zdać. To jednak w dużej mierze zależy od przygotowania kandydata. W naszym poradniku podpowiadamy, jak odpowiednio przygotować się do egzaminu na uprawnienia cieplne, gazowe i elektryczne.

Podstawa to wybór dobrego szkolenia SEP

Pierwszym etapem przygotowania się do egzaminu SEP jest wzięcie udziału w szkoleniu SEP. Takie kursy są organizowane w całej Polsce i oferowane przez wiele firm. Nie oznacza to jednak, że należy się zdecydować na pierwszy-lepszy. Jakość kursu energetycznego ma ogromne znaczenie.

Nasze kursy SEP są organizowane od wielu lat i cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Nie ma w tym przypadku. Od początku postawiliśmy na wysoką jakość merytoryczną oraz opracowaliśmy skuteczny program, który pozwala kursantom przyswoić niezbędną wiedzę w krótkim czasie.

Warto wiedzieć

Podstawowe szkolenia SEP trwają tylko 4 godziny i składają się z części wykładowej oraz warsztatowej (prezentacje multimedialne). Dzięki temu uczestnicy nie narzekają na nudę i mogą zachować pełne skupienie w ciągu całego kursu.

O jakości naszych kursów, w tym kursu elektryka, najlepiej świadczy fakt, iż nawiązaliśmy wieloletnią współpracę z firmami, które regularnie wysyłają swoich pracowników na szkolenia prowadzone przez naszych instruktorów. Przedsiębiorcy mają bowiem pewność, że odpowiednio przygotujemy kursantów do egzaminu SEP, co minimalizuje ryzyko konieczności powtórzenia szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkolenia energetyczne?

Przede wszystkim warto sprawdzić, kto prowadzi dane szkolenie SEP. Czy są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie? Częstym problemem w naszym kraju jest to, że kursy energetyczne prowadzą instruktorzy niemający przygotowania do pracy z kursantami. Efekt jest taki, że skupiają się tylko na referowaniu przepisów, z czego niewiele wynika. Kursant zyskuje jedynie „papier”, że ukończył szkolenie, ale de facto do samego egzaminu musi się przygotować we własnym zakresie.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, czy w ramach jednego szkolenia można przygotować się do egzaminu SEP dla różnych grup kwalifikacji, czyli G1, G2 i G3. Jest to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy – w przypadku naszych szkoleń kursant lub pracodawca ponosi opłatę jak za jedno szkolenie. W praktyce wygląda to tak, że uczestnik zapisuje się na np. kurs SEP 1 kV i zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu SEP także w grupie G2 (cieplna) oraz G3 (gazowa). Nasi instruktorzy go do tego przygotują, a zdobycie uprawnień SEP we wszystkich tych grupach będzie możliwe w ciągu zaledwie jednego dnia.

Przypomnijmy od razu, czego dotyczą poszczególne uprawnienia SEP i komu będą potrzebne:

  • Uprawnienia gazowe - posiadający je fachowiec może wykonywać prace związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.
  • Uprawnienia elektryczne – umożliwiają legalne wykonywanie prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  • Uprawnienia cieplne – wymaga się ich od osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, jak również innych urządzeń energetycznych.

Przystępujemy do egzaminu SEP: jak poradzić sobie ze stresem?

To niemałe wyzwanie – w końcu na szali jest dalsza kariera osoby przystępującej do egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku praktycznie gwarantuje dalszy rozwój w branży energetycznej, ułatwia poszukiwanie atrakcyjnej pracy oraz niejako automatycznie podnosi stawki, jakich może żądać fachowiec. Najpierw jednak trzeba ten egzamin SEP zdać.

Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można go zredukować. Będzie tym mniejszy, im lepsze przygotowanie merytoryczne kandydata. Od lat obserwujemy, że osoby, które ukończyły nasze szkolenia SEP, o wiele lepiej radzą sobie ze stresem podczas egzaminu, ponieważ mają solidne podstawy wiedzy. Poza tym organizując egzaminy SEP przed naszą Komisją Kwalifikacyjną (powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) bardzo dbamy o to, aby atmosfera sprzyjała skupieniu i nie nakładała na egzaminowanych dodatkowej presji.

Ta taktyka świetnie się sprawdza. Niezależnie od tego, czy organizujemy egzaminy SEP w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach czy w Krakowie, wszędzie nasi kursanci uzyskują bardzo dobre wyniki. Najlepiej świadczy o tym wysoki poziom zdawalności egzaminów pod naszymi auspicjami. To również przyciąga kolejnych kursantów, którzy wiedzą, że zapisując się na szkolenia energetyczne w Krajowym Centrum Kształcenia znacznie zwiększają swoje szanse na uzyskanie uprawnień SEP.

Egzamin SEP przykładowe pytania i odpowiedzi

Jak nazywa się dokument regulujący całokształt spraw związanych z polityką energetyczną naszego państwa?
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Jakie zagadnienia określa Ustawa Prawo Energetyczne?
Zasady dostarczania energii;
zasady polityki energetycznej państwa;
kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
przepisy o taryfach energetycznych;
przepisy o urządzeniach energetycznych i ich eksploatacji.
W ilu stopniach określa się plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (gazu i energii elektrycznej)?
W dziesięciu stopniach (Gaz: 1-10, Energia elektryczna 11-20).
Od kiedy obowiązuje, i jak się nazywa, dokument regulujący zasady kwalifikacji energetycznych?
Od 2003 roku obowiązuje Rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych.
Na jakie trzy grupy branżowe dzielimy uprawnienia energetyczne?
Grupa: G1 – Elektryczna, G2 – Cieplna, G3 – Gazowa.
Na jakie dwa podstawowe stanowiska (kwalifikacje) w zakresie czynności i odpowiedzialności dzielą się uprawnienia energetyczne?
Eksploatacja i dozór.
Czym zajmuje się osoba na stanowisku eksploatacji, a czym dozoru (jakie różnice)?
Eksploatacja – stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
Dozór – stanowiska kadry nadzorującej osobami wykonującymi prace w zakresie eksploatacji.
W zakresie jakich pięciu czynności wydawane są uprawnienia energetyczne?
Obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym.
Na ile punktów dzielimy zakres uprawnień energetycznych w grupie: G1 (elektrycznej)?
Zakres uprawnień energetycznych w grupie G1 dzielimy na 10 punktów:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8. elektryczna sieć trakcyjna;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
Na ile punktów dzielimy zakres uprawnień energetycznych w grupie: G2 (cieplnej)?
Zakres uprawnień energetycznych w grupie G2 dzielimy na 10 punktów:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
Na ile punktów dzielimy zakres uprawnień energetycznych w grupie: G3 (gazowej)?
Zakres uprawnień energetycznych w grupie G3 dzielimy na 10 punktów:
1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9. turbiny gazowe;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Co obejmują czynności obsługi urządzenia energetycznego?
Obsługa to załączanie, wyłączanie (związane z podaniem medium), zmiana parametrów pracy (np.: nastaw napięcia, temperatury, ciśnienia)
Co obejmują czynności konserwacji urządzenia energetycznego?
Konserwacja to utrzymywanie w stanie zdatności użytkowej przez cykliczne czynności konserwujące, zgodne z zaleceniami DTR i instrukcją obsługi (jak np.: czyszczenie, smarowanie, diagnostyka).
Co obejmują czynności remontu urządzenia energetycznego?
Remont to wykonywanie w istniejącym urządzeniu lub instalacji robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego np. po zużyciu, a nie będących konserwacją, lub modernizacją.
Co obejmują czynności montażu urządzenia energetycznego?
Montaż to praca polegającej na zabudowie nowych urządzeń, instalacji lub sieci według opracowanych i uzgodnionych kryteriów technicznych potrzebnych do powstania produktu końcowego.
Co obejmują czynności kontrolno-pomiarowe urządzenia energetycznego?
Kontrolę i pomiar wykonujemy po oględzinach w zakresie punktów 1 - 9 jako pomiary odbiorcze i okresowe wynikające z wymagań prawa i zakończone protokołem z oceną stanu i określeniem okresu do następnej kontroli.
Osoba na stanowisku eksploatacji powinna wykazać się podstawową wiedzą z zakresu jakich zasad?
Budowy, działania urządzeń i instalacji, eksploatacji, montażu i pomiaru, wymagań BHP i p.poż, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie awarii,
Stosownie do zakresu uprawnień
Osoba na stanowisku dozoru powinna wykazać się podstawową wiedzą z zakresu jakich zasad?
Przyłączania urządzeń i instalacji,
prowadzenia ruchu i eksploatacji,
postępowania przy programowaniu pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania energii,
prowadzenia dokumentacji,
budowy urządzeń i instalacji oraz ich norm,
BHP, p.poż, udzielania pierwszej pomocy,
wymagań ochrony środowiska,
postępowania w razie awarii,
dysponowania mocą urządzeń,
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych stosownie do zakresu uprawnień.
Jakie ryzyko niesie ze sobą prąd elektryczny (G1)?
Porażenie, pożar – w wyniku awarii (zwarcie),
Jakie ryzyko niesie za sobą instalacja cieplna (G2)?
Poparzenie, odmrożenie, uraz – w wyniku awarii (rozszczelnienie),
Jakie ryzyko niesie za sobą instalacja gazowa (G3)?
Wybuch, pożar, uduszenie – w wyniku wyparcia tlenu.
Czy uprawnienia energetyczne zdobyte w naszym kraju powinny być uznawane na terenie UE?
Tak – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 2005 r.
Jakiej karze może podlegać osoba odpowiedzialna za nieprzestrzeganie przepisów BHP wg Kodeksu Pracy?
Karze grzywny.
Jakiej karze może podlegać osoba odpowiedzialna za nieudzielenie pomocy pracownikowi narażonemu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wg Kodeksu Karnego?
Karze pozbawienia wolności – do lat 3.
Co to są urządzenia energetyczne?
To urządzenia, instalacje i sieci, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;
Jak nazywają się urządzenia, instalacje i sieci, stosowane do przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii?
Urządzenia Energetyczne.
Jak nazywamy prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym?
Prace eksploatacyjne.
Kogo określa się mianem „prowadzący eksploatację” wg rozporządzenia z 2013 r.?
To jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna, zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy, urządzeń energetycznych.
Jak nazywamy osobę zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy, urządzeń energetycznych?
Prowadzący eksploatację
Czy prowadzący eksploatację może upoważnić inne osoby do wykonywania w jego imieniu: wydawania poleceń, koordynacji prac, dopuszczenia do prac?
Tak
Jakie osoby mogą być dopuszczone do prac eksploatacyjnych na instalacjach energetycznych?
Osoba uprawniona i upoważniona.
Kto to osoba uprawniona?
To osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.
Kto to osoba upoważniona?
To osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.
Jak nazywa się osobę wyznaczoną przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych?
Osoba upoważniona.
Czy uprawnienia energetyczne są wymagane przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku?
Nie.
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z jakimi instrukcjami?
Zgodnie z instrukcjami eksploatacji
Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?
1) Charakterystykę urządzeń energetycznych - opis i dane techniczne;
2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
3) zestaw rysunków, schematów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
7) wymagania BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego;
9) organizację prac eksploatacyjnych;
10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.
Normalne prace eksploatacyjne w kotłach oraz w komorach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych nie mogą być wykonywane powyżej jakiej temperatury?
Powyżej 40°C.
Osoby usuwające awarie przy urządzeniach energetycznych w temperaturze powyżej 40°C mogą wykonywać prace pod warunkiem zapewnienia im jakich środków?
1) Napoje chłodzące i środki obniżające temperaturę powietrza;
2) środki ochrony indywidualnej, przerwy w pracy i miejsce odpoczynku, ustalane indywidualnie w zależności od warunków i specyfiki pracy.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy wykonać jakie działania przygotowawcze?
1) Odłączyć i zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;
2) oznaczyć miejsce wyłączenia;
3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;
5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.
Po wykonaniu jakich działań przygotowawczych można prowadzić prace eksploatacyjne przy instalacjach cieplnych wymagających wyłączenia tych instalacji z ruchu?
1) Odłączeniu instalacji, na której ma być prowadzona praca, poprzez zamknięcie armatury lub urządzeń odcinających dopływ czynnika grzewczego;
2) zabezpieczeniu armatury lub urządzeń odcinających dopływ czynnika grzewczego przed przypadkowym otwarciem;
3) rozprężeniu, odwodnieniu i wychłodzeniu instalacji, jeżeli wymaga tego technologia prac;
4) sprawdzeniu szczelności armatury lub urządzeń odcinających dopływ czynnika grzewczego;
5) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury lub urządzeń odcinających dopływ czynnika grzewczego znakami lub tablicami bezpieczeństwa
Jakie są minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych elementów znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac w mm dla napięcia do 1000 Volt i do 3000 Volt?
Do 1000 Volt dla prac pod napięciem – bez dotyku, a dla prac w pobliżu napięcia to wartość 300 mm
Do 3000 Volt dla prac pod napięciem to 90 mm a dla prac w pobliżu napięcia to wartość 1120 mm
Ile uziemień musi byś widocznych z miejsca wykonywania pracy na odłączonej od napięcia instalacji elektrycznej?
Co najmniej jedno.
Na podstawie jakiego polecenia można wykonywać prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
Na podstawie polecenia pisemnego.
Jakie można podać przykłady minimum dwóch prac eksploatacyjnych, przy których wymagane jest pisemne polecenie (G1, G2, G3)?
Prac w pobliżu napięcia, prace pod napięciem, w strefach zagrożonych wybuchem, wewnątrz niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych, elektrofiltrów.
Prace wewnątrz niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych, komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, kotłów, kanałów i lejów zsypowych, rurociągów sieci cieplnych.
Prace wewnątrz niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych, rurociągów oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych w strefach zagrożonych wybuchem.
Jak długo po zakończeniu pracy wykonywanej na pisemne polecenie należy przechowywać ten dokument?
30 dni.
Prace wymagające zapewnienia asekuracji osobie, która je pełni, powinny być wykonywane przez co najmniej ile osób?
Co najmniej dwie osoby.
Co powinno zawierać w swojej treści polecenie pisemne?
Numer polecenia;
określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
określenie warunków i środków ochronnych;
wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
Jakie prace przy instalacjach energetycznych można wykonywać bez pisemnego polecenia?
Wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego;
zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem;
prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji.
Czy w każdym zespole wyznacza się osobę kierującą zespołem?
Tak
Jakich instalacji elektrycznych nie wyłącza spod napięcia pożarowy wyłącznik prądu w obiekcie?
nstalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (np. instalacji: wykrywania pożaru jak czujki dymu, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymiania)
Jak nazywamy zapewniającą bezpieczeństwo przerwę w instalacji widoczną ze stanowiska pracy?
Widoczna przerwa
Jak można zdefiniować prawo Ohma?
Prawo Ohma mówi o proporcjonalności napięcia do natężania.
Wzory: U = I x R, I = U / R, R = U / I
Gdzie: U - napięcie, I - natężenie, R - opór.
Jakimi literami oznaczamy: napięcie, natężenie prądu, opór?
U (napięcie), I (natężenie), R (opór).
Jak można zdefiniować Pierwsze prawo Kirchhoffa?
W węźle obwodu elektrycznego suma natężeń prądów wpływających (+) i wypływających (–) jest równa zeru I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0.
Jak nazywamy największą wartość napięcia roboczego lub dotykowego, którego długotrwałe utrzymywanie się nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka w danych warunkach otoczenia?
Napięcie bezpieczne lub napięcie dotykowe dopuszczalne.
Jaka maksymalna wartość napięcia uważana jest za bezpieczną w warunkach normalnych dla prądu przemiennego i stałego?
50 Volt napięcia przemiennego i 120 Volt napięcia stałego
Przed jakimi zagrożeniami instalacja o napięciu bezpiecznym zabezpiecza, a przed jakimi nie zabezpiecza?
Zabezpiecza przed porażeniem prądem a nie zabezpiecza przed: zwarciem, pożarem i toksycznymi oparami w wyniku pożaru.
Od czego uzależniona jest maksymalna wartość napięcia bezpiecznego w otoczeniu i jak się zmienia?
Od warunków zwiększonego zagrożenia np. wilgotności otoczenia. Im jest wyższa wilgotność tym maksymalna wartość napięcia bezpiecznego jest niższa.
Jakie można wymienić rodzaje ochron przeciwporażeniowych?
Środki nietechniczne, organizacyjne: szkolenia, uprawnienia, kwalifikacje, organizacja pracy, przestrzeganie BHP,
środki techniczne: ochrona przed dotykiem, napięcie bezpieczne,
używanie sprzętu ochronnego (w tym środków ochrony indywidualnej),
ochrona podstawowa – przed bezpośrednim dotykiem napięcia: osłony, części poza zasięgiem, użycie urządzeń różnicowoprądowych (max. 30 mA),
ochrona dodatkowa – przed pośrednim dotykiem napięcia: aby zminimalizować wartości prądu rażeniowego i czasu jego przepływu, należy zastosować przynajmniej jeden z poniższych środków: samoczynne wyłączanie zasilania (SWZ), stosowanie urządzeń o II klasie ochronności, izolowanie stanowiska pracy, separacji elektrycznej, miejscowe połączenia wyrównawcze nieuziemione, zasilania o niskim napięciu: sieci SELV lub PELV[1], bateryjne.
Ile jest klas ochronności przeciwporażeniowej i jakie maja oznaczenia numerowe?
4 klasy – oznaczenia to : 0, I, II i III
0 – brak, tylko w środowisku nieprzewodzącym
I – konieczne podłączenie przewodu ochronnego
II – nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń
III – SELV lub LELW
Czy stopień ochrony obudowy IP informuje o tym, czy element może być zabudowany na zewnętrz i narażony na warunki atmosferyczne?
Tak
Jak nazywa się urządzenia prądotwórcze?
Prądnica lub generator prądu.
Jak nazywa się element wirujący w prądnicy?
Wirnik
Jakie można wymienić trzy elementy budowy prądnicy prądu?
Stojan, uzwojenie stojana, wirnik, wentylator, zaciski, pierścienie ślizgowe, szczotki, wzbudnica.
Jakie znasz rodzaje prądu różniące się w czasie i jaki prąd mamy w gniazdku domowym?
Prąd: tętniący, stały, zmienny, przemienny (w gniazdku)
Jakie można wymienić trzy urządzenia energetyczne o napięciu do 1000V, które nie są urządzeniami powszechnego użytku?
Np. stosowane w przemyśle: silnik elektryczny, przemiennik częstotliwości (falownik), transformator, przemysłowa instalacja elektryczna z zabezpieczeniami
Jakie informacje techniczne możemy znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego np. silnika elektrycznego?
Sposób zasilania silnika – silnik trójfazowy dla sieci zasilania o częstotliwości 50 Hz,
moc w kW,
sposób połączenia uzwojeń "trójkąt" lub "gwiazdę",
stopień ochrony IP,
współczynnik mocy cos φ,
obroty/min,
sposób chłodzenia silnika,
sposób mocowania silnika.
Jakie można wymienić urządzenia o napięciu powyżej 1000Volt:
Sieć wysokiego napięcia, łączniki, transformator wysokiego napięcia, słupy wysokiego napięcia.
Z czego się składa i do czego służy typowa instalacja elektryczna?
Służy do dostarczania energii elektrycznej do odbiorników. Składa się z:
przyłącza i złącza kablowego,
tablicy rozdzielczej,
instalacji rozprowadzającej (piony i linie zasilające),
instalacji odbiorczej (odbiorników).
Jakie są podstawowe oznaczenia literowe przewodów, stosowane na schematach elektrycznych?
L1, L2, L3, – przewody fazowe,
N – przewód neutralny,
PE – przewód ochronny,
PEN – przewód ochronno-neutralny (w sieci TNC).
Jaki jest podział sieci elektroenergetycznych w Polsce ze względu na napięcie znamionowe (niskie i wysokie napięcie)?
NN – najwyższych napięć: 220 kV, 400 kV i 750 kV,
WN – wysokich napięć: 60 kV i 110 kV,
SN – średnich napięć: 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, 40 kV,
nN – niskich napięć: 0.4 kV, 0.5 kV, 0.66 kV i 1 kV.
W jakich podstawowych przekrojach i jednostkach stosuje się kable w liniach kablowych wysokich napięć?
O przekrojach: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 w mm2.
Jak dzielimy trasy linii wysokiego napięcia ze względu na ich zabudowę w przestrzeni?
Na napowietrzne i kablowe (podziemne).
Jak nazywamy trzy rodzaje łączników elektrycznych wysokiego napięcia względem przerwy w obwodzie i obciążenia podczas działania?
Wyłącznik – łącznik zwarciowy, bez widocznej przerwy w obwodzie, wyłączamy pod napięciem oraz obciążeniem,
odłącznik – łącznik izolacyjny, widoczna przerwa w obwodzie, odłączamy bez napięcia oraz obciążenia,
rozłącznik – łącznik roboczy, widoczna przerwa w obwodzie, rozłączamy pod napięciem bez obciążenia.
Kiedy może wystąpić napięcie krokowe i jak można ograniczyć jego wpływ na nasz organizm poruszając się w jego zasięgu?
Jeżeli przewód sieci wysokiego napięcia dotyka ziemi, a porażony znajduje się w odległości mniejszej niż kilka metrów od tego miejsca.
Poruszając się należy stąpać drobnymi krokami, tak aby stopy były stale jedna tuż przy drugiej.
Co to jest generator prądu i z czego się składa?
Agregat prądotwórczy (inaczej generator prądotwórczy) – urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej (z magnesami stałymi lub elektromagnesami), silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych.
Jaka jest zalecana maksymalna asymetria obciążenia poszczególnych faz w standardowej prądnicy trójfazowej?
do 30%
Jaki procent mocy możemy uzyskać na jednej fazie agregatu trójfazowego?
Na jednej fazie możemy uzyskać maksymalnie 1/3 (około 30%) mocy maksymalnej agregatu.
Co to jest urządzenie elektrotermiczne?
To elektryczne urządzenie grzejne do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych.
Jak nazywamy podstawowy element roboczy w urządzeniu elektrotermicznym?
Grzałka.
Jak można opisać prawo Joule'a opisujące zjawisko elektrotermiczne?
Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest proporcjonalna do oporu elektrycznego przewodnika i kwadratu natężenia prądu w czasie jego przepływu.
Wzór: Q = R * I 2 * t
Gdzie: Q – ilość wydzielonego ciepła, R – opór elektryczny przewodnika, I – natężenie prądu elektrycznego, t – czas przepływu prądu.
Jak możemy podzielić podstawowe urządzenia elektrotermiczne ze względu na rodzaj elementów grzejnych?
Tradycyjne – z żeliwnymi krążkami grzewczymi,
ceramiczne – elementy grzejne znajdują się pod płytą szklano-ceramiczną przezroczystą dla podczerwieni,
indukcyjne – pod powierzchnią grzejną kuchenki znajdują się elementy wytwarzające pole magnetyczne.
Co to jest elektroliza?
To proces, w którym przepływ prądu elektrycznego przez roztwór elektrolitu (lub stopiony elektrolit) wymusza reakcje chemiczne.
W jakich procesach stosowanych na skalę przemysłową wykorzystywana jest elektroliza?
Produkcji metali: aluminium, litu, sodu, potasu,
produkcji związków chemicznych: wodorotlenku sodu, potasu, chloranu sodu,
produkcji gazów: wodoru, chloru , tlenu,
galwanizacji – pokrywaniu metalu cienką warstwą innego metalu.
Jakie są podstawowe czynniki wpływające na prawidłowy dobór oświetlenia dróg?
poziom luminancji,
równomierność luminancji,
ograniczenie olśnienia,
prowadzenie wzrokowe.
W jakich przypadkach jest wymagane stosowanie oświetlenia ulicznego?
Gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników ruchu,
w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona,
na skrzyżowaniu typu rondo,
między odcinkami oświetlonymi – jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m,
na odcinku przyległym do obiektu mostowego – jeżeli obiekt jest oświetlony,
w obrębie miejsca poboru opłat,
na jednojezdniowej ulicy o czterech i większej liczbie pasów ruchu,
na skrzyżowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej,
w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy.
Co to jest sieć trakcyjna?
To zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi.
Co obejmuje sieć trakcyjna?
Obejmuje sieć jezdną i sieć powrotną.
Sieć jezdna – służy bezpośredniemu doprowadzeniu energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego za pośrednictwem odbieraków prądu. Składa się z zespołu przewodów wraz z osprzętem sieciowym i konstrukcji wsporczych.
Sieć powrotna – składa się z szyn toru kolejowego oraz ich połączeń elektrycznych przewodzących prąd trakcyjny.
Jaki znak dwuliterowy określa występowanie strefy zagrożenia wybuchem?
Ex
Co definiuje trójkąt wybuchowości gazu?
Że warunki niezbędne do wystąpienia wybuchu gazowego powstaną, jeżeli trzy poniższe zjawiska wystąpią w jednym czasie:
atmosfera wybuchowa (odpowiednie stężenie gazu wybuchowego dla gazu ziemnego w okolicy 5-15%),
tlen (może być zawarty w powietrzu),
źródło zapłonu (iskra, wysoka temperatura).
Co definiuje pięciokąt wybuchowości pyłu?
Że warunki niezbędne do wystąpienia wybuchu pyłu powstaną, jeżeli pięć poniższych zjawisk wystąpi w jednym czasie:
materiał palny (odpowiednio drobny pył organiczny np. węgiel),
ograniczona przestrzeń (w której wystąpi wybuch),
mieszanina wybuchowa (obłok pyłu np. przez wzruszenie, zakurzenie),
tlen (może być zawarty w powietrzu),
źródło zapłonu (iskra, wysoka temperatura).
Co to jest granica wybuchowości?
To zakresy stężeń czynnika palnego w mieszaninie z powietrzem, między którymi może dojść do wybuchu.
Co to dolna granica wybuchowości?
Jest to najniższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej, poniżej którego nie utworzy się atmosfera wybuchowa.
Co to górna granica wybuchowości?
Jest to najwyższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej, powyżej której nie jest możliwy zapłon mieszaniny.
Jakie mamy oznaczenia cyfrowe zdefiniowanych trzech stref zagrożonych wybuchem gazu?
Strefa 0, Strefa 1, Strefa 2.
Jakie mamy oznaczenia liczbowe zdefiniowanych trzech przestrzeni/stref zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowych?
Strefa 20, Strefa 21, Strefa 22.
Strefa 20, Strefa 21, Strefa 22.
W voltach, mierzymy woltomierzem (równolegle do elementu na którym mierzymy).
W jakiej jednostce i jakim przyrządem wykonamy pomiar natężania prądu?
W amperach, mierzymy amperomierzem (wpinamy do układu szeregowo z elementem, przez który płynie mierzony prąd).
Jaki jest okres miedzy kolejnymi pomiarami kontrolnymi instalacji elektrycznych wymaganych prawem dla pomieszczenia zagrożonego wybuchem. Jaki dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a jaki dla rezystancji izolacji?
1 rok i 1 rok.
Jaki jest okres miedzy kolejnymi pomiarami kontrolnymi instalacji elektrycznych wymaganych prawem dla pomieszczenia zagrożonego pożarem. Jaki dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a jaki dla rezystancji izolacji?
5 lat i 1 rok.
Czy wyłącznik nadprądowy typu S służy do zabezpieczenia człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym?
Nie, służy do zabezpieczenia instalacji lub urządzenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.
Jak nazywa się wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem prądem poprzez odłączenie obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego (np. prądu na obudowie)?
Wyłącznik różnicowo-prądowy (RCCB).
Jakie są dopuszczalne straty spowodowane grzaniem się przewodów elektrycznych niskiego napięcia w poprawnie dobranej instalacji?
Nie powinny być większe niż 1%
Jakie wyróżniamy systemy układów sieci określające sposób podłączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz dostępnych części przewodzących uziemienia urządzenia a ziemią do napięcia 1000 Volt? Określ używając skrótów literowych.
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Jaki jest dopuszczalny błąd mierzonej wartości pomiaru w procentach dla rezystancji izolacji (wg PN-EN 61557)?
30%
Jaki jest dopuszczalny błąd mierzonej wartości pomiaru w procentach dla impedancji pętli zwarcia (wg PN-EN 61557)?
30%
Jaki jest dopuszczalny błąd mierzonej wartości pomiaru w procentach dla prądu zadziałania RCD (wg PN-EN 61557)?
20%
Jaki jest dopuszczalny błąd mierzonej wartości pomiaru w procentach dla napięcia dotykowego (wg PN-EN 61557)?
10%
Co możemy zaliczyć do elementów sterowania automatyki?
Regulatory napięcia, regulator przepływu.
W jakiej charakterystyce wyróżniamy regulatory (proporcjonalne)?
proporcjonalno-całkującej (PI),
proporcjonalno-różniczkującej (PD),
proporcjonalno-całkująco-różniczkującej (PID).
Do czego służą urządzenie cieplne?
Służą do zamiany energii mechanicznej na energię wewnętrzną (cieplną)
Jakie znasz przykłady urządzeń cieplnych?
Np.: kocioł, sprężarka, chłodziarka, pompa ciepła.
Jak przekazywane jest ciepło względem wpływających na siebie ciał o innej temperaturze (kierunek)?
Od ciała cieplejszego do ciała chłodniejszego, przez zderzenia między cząsteczkami/atomami.
Jak może zostać przetworzone ciepło (energia wewnętrzna) dostarczone do układu?
Zmiana energii wewnętrznej przez zmianę stanu skupienia lub zmiana temperatury i ciśnienia lub jako wykonanie pracy przez zmianę objętości.
Jaką próbę należy wykonać dla nowych, przebudowanych lub naprawianych instalacji cieplnych?
Wymagane jest wykonanie prób ciśnieniowych szczelności i wytrzymałości.
Czy próbę ciśnieniową należy wykonywać wraz z elementami wyposażenia armatury jak liczniki, czujniki, filtry?
Nie, te elementy powinny być zabudowane po próbie z pozytywnym wynikiem.
Która wartość będzie podstawą do wyliczenia ciśnienia próby: ciśnienie normalnej pracy instalacji, ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na instalacji, ciśnienie atmosferyczne?
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na instalacji.
Jakie świadectwo powinien posiadać manometr do próby ciśnieniowej?
Świadectwo wzorcowania.
Jak długo jest ważne świadectwo od czasu ostatniego wzorcowania przy poprawnej eksploatacji przyrządu pomiarowego?
Do jednego roku.
Jaki jest odpowiedni przyrząd pomiarowy do wykonania próby ciśnieniowej?
Np.: cechowany manometr w klasie 0,6 tarczowy o średnicy tarczy minimum 150 mm i zakresie o 50% większym od ciśnienia próby.
Jakim paliwem najczęściej są zasilane kotły parowe lub wodne?
Paliwem stałym (węgiel i pochodne, pelet i biomasa) lub gazowym (gaz ziemny lub ciekły).
Jaka jest zalecana minimalna temperatura w ciągu kominowym, aby uniknąć kondensacji roztworu kwasu siarkowego, powodującego korozję elementów części spalinowej?
To temperatura powyżej 160 stopni C – tzw. kwaśny punkt rosy (acid dewpoint). Temperatura 120-160 st. C zależy od warunków w danej instalacji.
Jakie są zadania wentylacji w kotłowniach na paliwa stałe i gazowe?
Dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza (tlenu) do całkowitego spalania paliwa, niedopuszczenie do nagromadzenia się w kotłowni szkodliwych gazów powyżej wartości dopuszczalnej (NDS).
Jakie jest zapotrzebowanie powietrza do spalania 1 m3 gazu?
Około 10 m3.
Ile powietrza jest potrzebne w kotłowni na paliwa stałe?
Około 10m3/h na 1 kilowat kotła – dla kotłów małej mocy (do 10kW), dla kotłów większych mocy powyżej 1,6 m3 na 1 kilowat mocy kotła.
Jakie jest teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania 1m3 gazu ziemnego?
Około 10 m3.
Ile waży 1m3 powietrza w ciśnieniu atmosferycznym na poziomie może i temperaturze 20 st. C?
1,2 kg/m3.
Jaka jest ilość energii uzyskanej w ciągu 1 godziny z 1 kg węgla dobrej jakości (około 30 MJ/kg)?
Wartość opałowa węgla wynosi około 8 kWh/kg.
Jakie można wymienić podstawowe parametry kotła parowego lub wodnego?
moc cieplną w [kW],
maksymalne ciśnienie pracy w [MPa],
maksymalną temperatura pracy w [st. C],
Sprawność – η w [%].
Jakie są podstawowe elementy kotła wodnego lub parowego?
palenisko/palik,
podgrzewacz wody/podgrzewacz powietrza/przegrzewacz pary,
korpus kotła,
instalacja odprowadzenia spalin,
upustowy zawór bezpieczeństwa.
Jak można opisać, co to jest sieć ciepłownicza?
To zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła co odbiornika.
Co to jest turbina parowa?
Jest to silnik (maszyna cieplna) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, np. generatora elektrycznego.
Co to jest wymiennik ciepła?
To urządzenie, którego główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma (lub więcej) płynami.
Jakie można wymienić dwa rodzaje wymienników ze względu na budowę?
Płaszczowe, rurowe.
Jakie można wymienić dwa rodzaje wymienników ze względu na wymianę czynników?
Para – woda, woda – woda, para – powietrze, woda – powietrze.
Jakie jest pięć podstawowych elementów budowy klimatyzacji?
Kompresor (sprężarka), skraplacz (z wentylatorem), osuszacz, zawór rozprężny, parownik (z wentylatorem).
W którym wymienniku układu klimatyzacji występuje wyższe ciśnienie w skraplaczu czy parowniku?
W skraplaczu.
Jakie możesz wymienić trzy podstawowe rodzaje pomp ze względu na sposób przesyłu medium?
Wyporowa tłokowa, wyporowa zębata, wirowa odśrodkowa, wirowa śmigłowa, perystaltyczna.
Czym się różni ssawa od dmuchawy względem wartości ciśnienia atmosferycznego?
Ssawa wytwarza podcienienie a dmuchawa wytwarza nadciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego
Jak nazywamy zdolność wytworzenia przez wentylator ciśnienia dynamicznego i w jakiej podstawowej jednostce wyrażamy siłę wentylatora?
Wielkość ciśnienia dynamicznego to spręż wyrażony w Paskalach [Pa].
Jaka jest standardowa efektywność energetyczna produkcji sprężonego powietrza?
Około 20% (reszta to straty na ciepło).
Jak możemy podzielić sprężarki tłokowe?
O sprężaniu jednostopniowym, o sprężaniu dwustopniowym, membranowe.
Jakie możemy wymienić miejsca zorganizowanego składowania paliw powyżej 100 ton?
Składy węgla, składy biomasy.
Jakie możesz wymienić piece przemysłowe?
Piec komorowy, piec ceramiczny, piec hutniczy, piec odlewniczy.
Jakie elementy możemy zaliczyć do elementów aparatury kontrolno-pomiarowej w grupie cieplnej?
Manometry, czujniki temperatury, przepływomierze, ciepłomierze, regulatory termostatyczne, liczniki ciepła, liczniki chłodu, zintegrowana aparatura kontrolno-pomiarowa i sterowania instalacjami ciepła.
Co jest głównym składnikiem gazu ziemnego?
Metan.
Dlaczego gaz ziemny jest nawaniany?
Aby był łatwo wyczuwalny jego wyciek, ponieważ głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan – bezbarwny bezwonny gaz palny i wybuchowy.
Gaz ziemny podczas spalania może mieć różne barwy od pomarańczowo-czerwonej po niebieską, dlaczego tak się dzieje?
Wpływ ma ilość dostarczonego tlenu z powietrza. Im większy brak powietrza do spalania tym płomień jest bardziej czerwony.
Dla jakich instalacji gazowych wymagane jest wykonanie prób ciśnieniowych?
Dla nowych, przebudowanych lub naprawianych.
Jakie powinno być ciśnienie głównej próby nowej instalacji gazowej wewnątrz obiektu mieszkalnego lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ?
To 0,1 MPa czyli 1 bar.
Kto może przeprowadzać kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej wg prawa budowlanego?
Osoba posiadające uprawnienia dozorowe z grupy 3.
Powszechnie używamy dwóch rodzajów gazu: ziemny i ciekły (LPG w butlach). Który gaz jest lżejszy, a który cięższy od powietrza?
Gaz ziemny jest lżejszy, a gaz LPG jest cięższy od powietrza.
Na jakiej wysokości w pomieszczeniu np. mieszkalnym powinien być umieszczony czujnik wykrycia gazu ziemnego i ciekłego (LPG z butli)?
Na wysokości około 50 cm pod sufitem – czujnik gazu ziemnego.
Na wysokości około 30 cm nad podłogą – czujnik gazu ciekłego (LPG z butli).
Jak często, wg prawa budowlanego, należy wykonywać kontrolę szczelności instalacji gazu dla budynków o powierzchni poniżej 2000 m2?
Jeden raz w roku. Kontrola musi być zakończona protokołem.
Jaką metodą i na jakiej głębokości wydobywa się gaz ziemny w Polsce?
Gaz ziemny wydobywa się poprzez wiercenie na głębokość około 5 km.
Co to jest generator gazu?
To urządzenie stanowiące rodzaj pieca do wytwarzania gazu palnego z paliwa stałego (węgla, koksu) poprzez jego spalanie przy niedoborze tlenu (spalanie redukcyjne).
Jakie zadanie spełnia instalacja oczyszczania gazu?
Osusza gaz, usuwa CO2, związki siarki, rtęci, węglowodorów ciężkich.
W jaki sposób jest magazynowany gaz ziemny dla potrzeb zbilansowania systemu dystrybucji gazu w naszym kraju oraz na wypadek krótkotrwałej przerwy w dostawach?
Gaz magazynowany jest w naturalnych przestrzeniach podziemnych o dużej pojemności magazynowej po wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej, kawernach solnych, nieczynnych kopalniach węgla.
Jak magazynowany jest gaz ciekły (LPG)?
W szczelnych, wyoblonych zbiornikach ciśnieniowych – uwzględniający rezerwę na rozszerzanie.
Na jakie ciśnienia robocze dzieli polska klasyfikacja gazociągów?
niskiego ciśnienia do 10 kPa = 0,1 bar,
średniego ciśnienia powyżej 10 kPa do 0,5 MPa = 5 bar,
podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa = 16 bar,
wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 MPa = 16 bar.
Jakie funkcje może spełniać stacja gazowa?
redukcji gazu z wyższego na niższe,
pomiaru przepływy gazu,
uzdatniania lub nawaniania gazu,
rozdziału gazu.
Jakie jest ciśnienie w domowych instalacjach gazu?
Około 5 kPa (0,05 bara).
Czy domowy gazowy kocioł dwufunkcyjny oraz czteropalnikowa kuchenka gazowa mogą być podłączone na gazowym elastycznym przyłączu?
Kocioł nie, a kuchenka tak.
Jaki znasz przykład instalacji gazu o ciśnieniu powyżej 5 kPa?
Przemysłowe odbiorniki gazu dużej mocy, instalacje średniego ciśnienia gazu.
Z jakiego materiału i jakiego koloru buduje się podziemne instalacje gazu (przed licznikiem)?
Z PE – Polietylenu w kolorze żółtym.
Jaki można podać przykład przemysłowego odbiornika gazu dużej mocy?
Gazowy piec ceramiczny, gazowy piec hutniczy.
Gdzie mają zastosowanie turbiny gazowe dużej mocy?
W gazowych elektrociepłowniach z kogeneracją.
Jakie elementy możemy zaliczyć do aparatury kontrolno-pomiarowej w grupie gazowej?
Manometry, czujniki temperatury, przepływomierze, regulatory termostatyczne, liczniki gazu, przepływomierze gazu, przeliczniki gazu, zintegrowana aparatura kontrolno-pomiarowa i sterowania instalacjami gazu.
Ile kWh energii ma 1m3 gazu ziemnego?
Ma około 11 kWh energii.
Jakie są przyczyny powstawania pożaru?
środki łatwopalne (materiały, ciecze, gazy),
urządzenia elektryczne, grzewcze,
czynnik ludzki.
Co zaliczamy do rządzeń przeciwpożarowych?
Gaśnice, elementy systemu sygnalizacji pożarowej, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, przeciwpożarowe klapy odcinające, kurtyny dymowe, przeciwpożarowe drzwi, bramy, pożarowy wyłącznik prądu, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu.
Czego nie wyłącza przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
Nie wyłącza obwodów których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (np.: elementy systemu sygnalizacji pożarowej, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu).
Gaśnicą z jakim czynnikiem możemy bezpiecznie bez ryzyka porażenia gasić urządzenia pod napięciem?
Gaśnicą z dwutlenkiem węgla (śniegową) i innymi, pod warunkiem że producent podał taką informację.
Czy używając większej ilości gaśnic podczas pożaru należy używać jedną po drugiej czy w inny sposób?
Używamy jednocześnie taką liczbę jaka jest stosowna do szybkiego ugaszenia pożaru, a nie jedną po drugiej.
Jaki jest alarmowy numer na straż pożarną?
998 lub 112 do centrum powiadomień.
Dlaczego podczas pożaru należy ograniczać otwieranie drzwi i okien?
Aby nie zwiększać ilości dostarczanego tlenu w powietrzu, który wznieci dodatkowo pożar
Ile mamy podstawowych stopni oparzeń i czym się wyróżniają?
Są 3 stopnie: 1 – zaczerwienienie, 2 – pęcherz, 3 – spalenie/martwica.
Od czego zależy stopień i zakres porażenia prądem?
Od natężania prądu (wysokie, niskie), rodzaju prądu (stały, przemienny), czasu przepływu (krótko, długo), częstotliwości prądu (Hz), kondycji psychofizycznej (stan zdrowia, indywidualnej odporności na prąd), drogi przepływu (kończyna, serce).
Jak spadają szanse w procentach na uratowania rażonego prądem bez jego trwałego uszczerbku na zdrowiu po czasie 1 minuty, 3 minut, 8 minut?
Po 1 min. – 98%, po 3 min. – 40%, po 8 min. – 5%.
Po ilu minutach w niedotlenionym mózgu powstają nieodwracalne zmiany?
Po 4 minutach.
Jak ratować rażonego prądem?
W pierwszej kolejności, mając na uwadze własne bezpieczeństwo, odciąć dopływ prądu (wyłączenie, wyciagnięcie wtyczki, usunięcie zabezpieczenia). W przypadku braku takiej możliwości, stojąc na izolowanym miejscu (sucha deska, gruba warstwa suchego papieru, gruba folia), odciągnąć rażonego materiałem nieprzewodzącym (sucha drewniana listwa lub za grubą warstwę suchej odzieży).
Jak wykonujemy masaż serca (częstotliwość na minutę, głębokość ugięcia mostka)?
100 do 120 razy na minutę na wysokości 1/3 mostka na głębokość około 5-6 cm u dorosłego (tj. około 50 kg masy).
Co to jest aparat AED i kiedy należy z niego skorzystać?
To przenośny aparat pomagający przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia.
Jak długo trzeba reanimować poszkodowanego bez funkcji życiowych?
Do czasu aż wystąpi:
przywrócenie funkcji życiowych,
pojawienie się profesjonalnego personelu medycznego,
wyczerpanie sił własnych.